Efterspørgsel på opførelse af små billige lejeboliger

torsdag, den 22. september 2016
Af Karina Lauridsen

Puljen på 640 mio. kr. til opførelse af billige almene familieboliger er fordelt til 54 af landets kommuner. Flere af Boligkontoret Danmarks medlemmer er lige nu i dialog med kommunerne om muligheder for opførelse af de billige boliger – enten som fortætningsbyggeri i eksisterende boligområder eller som nybyggeri.

Regeringens aftale med Kommunernes Landsforening fra marts i år udmundede bl.a. i en pulje på 640 mio. kr. som tilskud til grundkapitalen i etablering af billige almene familieboliger. Puljen er oprindeligt målrettet kommuner, der stod og står til at modtage mange flygtninge. Men det forventede store pres fra flygtningestrømmen er aftagende - til gengæld har et stigende antal andre målgrupper behov for de billigere boliger til huslejeniveauer under 3.000 kr. i måneden. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, enlige forsørgere, unge under uddannelse og pendlere, der udfordres på huslejen er stigende.

Almen Flex Boliger

Boligkontoret Danmark vil gerne sammen med medlemmerne være med til at dække det stigende behov for billige boliger og mulighederne i den nye støtteordning. Derfor har Boligkontoret Danmark sammen med Boligselskabet Sct.Jørgen udarbejdet et koncept kaldet Almen Flex Boliger, som er en fleksibel bo-form bestående af små boligenheder lavet af præfabrikerede bygningselementer indrettet i sektionsopbygning. Hvis efterspørgslen ændrer sig over tid, er boligerne opført, så de relativt nemt vil kunne sammenlægges til større familievenlige lejeboliger. Boligerne udgør som udgangspunkt 40-50 m2 med 1-3 beboelsesrum. Det fleksible byggesystem opbygges, så to sideliggende/overliggende boliger eventuelt i fremtiden vil kunne sammenlægges til boliger med tre, fire eller fem rum på i alt 80-100 m2 for en relativ lav omkostning.

I den sidste ende er den eksakte boligstørrelse dog ikke afgørende, så længe den holder sig under kravet i statens tilskudspulje. Det er huslejeniveauet, der sætter rammerne for opførelsen af de små boliger. Ambitionen er at nå et huslejeniveau på mellem 2.400 – 3.000 kr. Det betyder også, at boligerne skal være enkelt udstyret og driftsmæssigt tilpasset, så huslejeniveauet holdes nede. Og med mulighed for at beboerne kan medvirke til drift, renholdelse og vedligehold for at spare på udgifterne.

To modeller til opførelse

Ved opførelsen af Almen Flex Boliger er det afgørende at finde en byggegrund, hvor der både kan sikres en god social balance og en tæt forbindelse til lokalsamfundet. I konceptet Almen Flex Boliger arbejdes med to modeller for opførelse:

Model 1: integreret del af nybyggeri

Den ene model er at etablere Almen Flex Boliger som en del af et nybyggeri i et velfungerende eller opblomstrende område. Ved at opføre et mix af de nye små og de traditionelt større lejeboliger, både som sideliggende i ét plan og som selvstændige eller sammenlagte etageboliger, appellerer boligerne til en blandet beboersammensætning.

Model 2: fortætning i eksisterende boligområde

Den anden model er at etablere Almen Flex Boliger som boligfortætning i eksisterende boligafdelinger. Boligerne opføres på boligafdelingens frie udearealer under varsom hensyntagen til de eksisterende bebyggelser i området. Ved at opføre Almen Flex Boliger i eksisterende boligafdelinger udnyttes potentialet for betydelige besparelser i byggeriets anlægsudgifter, herunder udgifter til grundkøb og infrastruktur, lige såvel som potentielle stordriftsfordele i driften kan udnyttes efterfølgende.


Social bæredygtighed

De nye små Almen Flex Boliger appellerer samtidig til en ny form for social bæredygtighed i og med, at de appellerer til målgrupper, der rammes af kontanthjælpsloftet og reduktion af integrationsydelse.
”Det er en vigtig opgave for os at løse denne udfordring både for vores nuværende og fremtidige beboere samt de flygtninge, der mangler en mindre billig bolig – og vi tror, boligtyper som disse er noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden,” siger Katja Lindblad, udviklingschef i Boligkontoret Danmark. - Det er dog helt afgørende, at flexboligerne bygges ved siden af større boliger, så vi sikrer en god blanding af lejeboliger og dermed en blandet beboersammensætning i boligområderne, som er bæredygtig også på lang sigt”

Byggesamarbejde i gang flere steder

Flere medlemmer er i samarbejde med Boligkontoret Danmarks byggeafdeling og afdelingskontorer allerede i dialog med kommuner flere steder i landet om opførelsen af de tilskudsberettigede almene lejeboliger.
”Lige nu samarbejder vi med Helsingør Kommune, Gribskov Kommune, Middelfart Kommune, Vejen Kommune og Skanderborg Kommune” siger Erik Andreasen, byggeøkonomichef i Boligkontoret Danmark.- Men vi har lidt travlt, for ministeriets forudsætning for tilskud er, at skema A er givet senest den 31.12.2017. Og indtil da skal der afsættes tid af til behandling i boligselskabet, kommunens lokalplansbehandling, projektudarbejdelse og den politiske skema A godkendelse. Så tidsplanen er relativ stram”


Boligselskabet Sct. Jørgen samarbejder i øjeblikket med Viborg Kommune, Silkeborg Kommune og Favrskov Kommune om mulighederne for at opføre Almen Flex Boliger.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets har afsat en pulje på 640 millioner kr. til medfinansiering af de nye almene boliger svarende til 75 % af grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 m2. Hvis kommunen vurderer et behov for at opføre andre typer af almene boliger, vil kommunen skulle finansiere en eventuel merudgift. Mindst halvdelen af de boliger, som kommunen ønsker at opføre, skal være under 55 m2. Puljens størrelse indebærer, at der er mulighed for at opføre op til 10.000 nye små boliger.
Se her om din kommune har ansøgt om puljemidlerne.
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Debat med Antorini om finansiering af ghettopakken i Hillerød
mandag, den 23. april 2018

Husk naboerne når du bygger nyt
onsdag, den 18. april 2018

Det gamle rådhus i Nørre Aaby på Fyn får nye beboere
onsdag, den 18. april 2018

Boligkonferencen 2018: Sammen skaber vi fremtiden
onsdag, den 18. april 2018

Er I klar til den nye persondataforordning?
onsdag, den 18. april 2018

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Hvad betyder ghettoudspillets finansieringsforslag for mig og renoveringen af min bolig?
torsdag, den 15. marts 2018

Landsbyggefonden er de almene beboeres friværdi
torsdag, den 15. marts 2018

Når bestyrelsen går i opløsning
torsdag, den 22. februar 2018

Nyt driftssekretariat i Boligkontoret Danmark
torsdag, den 22. februar 2018

Børn sætter miljøet på dagsordenen i Kokkedal
onsdag, den 14. februar 2018

Travlhed på byggepladserne i Jylland og på Fyn
onsdag, den 14. februar 2018

Boligkontoret Danmark fylder 70 år
onsdag, den 14. februar 2018

"Uanset hvor langt ned man kommer, så kan man komme op igen ..."
søndag, den 11. februar 2018

Formand i boligforening: "Stop den generelle hetz mod almene boliger"
søndag, den 11. februar 2018

Ingen kan alt - sammen kan vi det hele
søndag, den 11. februar 2018

Kan man nøjes med at vise fejl- og mangellisten, når man flytter ud?
søndag, den 11. februar 2018

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket