Ejendomsdriften under forandring

søndag, den 29. januar 2017
Thomas Yde Søgaard

Det er ingen hemmelighed, at der samlet skal spares 1,5 mia. kr. i driften af almene boliger frem mod 2020. Målet er en billigere husleje for beboerne, hvor besparelsen blandt andet kan hentes ved at organisere den daglige drift mere effektivt. Derfor kommer I måske til at opleve en anderledes service i fremtiden. 

Alle boligafdelinger er forskellige. Nogle er store, nogle er små. Nogle har flere ejendomsfunktionærer, andre har kun én. Samtidig er der stor forskel på, hvordan det enkelte boligselskab drives. Flere har allerede løbende fokus på at effektivisere driften, mens andre stadig gør ’som de plejer’.

Derfor vil der også være stor forskel på, i hvor høj grad det enkelte boligselskab skal reorganisere for at efterleve kravet om besparelser i driften. Uanset, så vil de fleste beboere nok opleve en eller anden grad af forandringer i driften af deres afdeling. Flere afdelinger er allerede godt i gang, men har du ikke bemærket noget, så skal din afdeling måske først til at begynde.

Driften kan ændre sig på mange måder

Det er op til det enkelte boligselskab at beslutte, hvorledes besparelserne hentes hjem. Derfor kan driften ændre sig på mange måder – nogle løsninger forekommer dog mere ligefor end andre.

For afdelinger, der ligger relativt tæt på hinanden, kan fællesdrift eksempelvis være en god løsning. Her udnyttes maskiner og kompetencer på tværs af afdelinger. I stedet for at fordele driftspersonalet på hver enkelt afdeling, kan der altså være én ejendomsfunktionær, der passer alle de grønne arealer i flere afdelinger, eller én, der ordner alt VVS i flere afdelinger.

Har man derimod en isoleret afdeling, der eksempelvis bruger halvanden mand i arbejdstimer, så kan der være god mening i kun at ansætte den ene mand, og udlicitere vedligeholdelsen af græsarealer, parkeringspladser eller noget tredje til specialiserede leverandører.

Fælles for sådanne driftsomlægninger er, at du som beboer kan komme til at se flere ansigter i den daglige drift. Men samtidig er det vigtigt, at du som beboer kender din ejendomsfunktionær, og derfor vil det som regel også være den eller de samme ejendomsfunktionærer, der færdes i dit område i fremtiden.

Forandring fryder ikke altid, men det er stadig målet

Målet er, at alle afdelinger skal levere en billigere service, - og samtidig helst bibeholde det serviceniveau, du kender . Nogle afdelinger kan dog hidtil have haft en beboerservice, der går ud over det, der kan forventes, hvorfor eventuelle ændringer kan opleves som en serviceforringelse:

»I nogle afdelinger har beboerne måske været vant til at få hjælp, når sofaen skal flyttes, eller billederne skal op på væggen. Her vil bestyrelsen måske vurdere, at serviceniveauet simpelthen har været for højt. Men det modsatte kan også være tilfældet, og det er fortsat afdelingsbestyrelsen, der bestemmer serviceniveauet i afdelingen..«, udtaler Ida Ravnholdt Poulsen, projektleder på 'Effektiv Drift' i Boligkontoret Danmark.

Andre boligafdelinger kan opleve en forbedring i serviceniveauet, da driftsomlægningerne jo gerne skal betyde en mere effektiv og kompetent opgaveløsning. Uanset hvad, så er serviceforringelser ifølge Ida ikke noget, man skal gå og frygte:

»Man har ikke gennemført store forandringer i organiseringen af ejendomsdriften i 30 år, så selvfølgelig kan man ændre på nogle arbejdsgange og gøre det smartere – også uden at servicen behøver at blive forringet.«

Vi er i en overgangsperiode

En omlægning af driften er en proces, der kræver både tid og tilvænning. Nogle medarbejdere skal indrette sig efter nye arbejdsgange, mens andre skal læres op. Samtidig skal bestyrelser og afdelingskontorer administrere en ny og ukendt driftsstruktur, der kan kræve flere justeringer, inden driften kører optimalt.

Med andre ord skal vi alle huske, at vi er i en overgangsperiode, hvor der kan komme nogle bump på vejen. Som beboer i de afdelinger, hvor driften omlægges, er det samtidig hélt naturligt, at man også selv skal vænne sig til nye strukturer og arbejdsgange.

Med et åbent sind og lidt tålmodighed kommer alle langt. Og husk at det overordnede mål er en bedre og billigere drift, der skal komme alle til gode.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Samarbejder i lokalmiljøet skal hyldes i 2018
mandag, den 15. januar 2018

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Ny digital værktøjskasse til beboerdemokrater
torsdag, den 14. december 2017

Julegave til hjemløse fra Boligkontoret Danmark og 3B
torsdag, den 14. december 2017

Ny juletradition på Emil Reesens Vej i Strib
lørdag, den 9. december 2017

Danmarks dejligste almene hjem er fundet
lørdag, den 9. december 2017

'Udsatte beboere er en fælles opgave!'
lørdag, den 9. december 2017

Hvem har ret til lejemålet ved samlivsophør?
lørdag, den 9. december 2017

Julemanden fra Uglevang
lørdag, den 9. december 2017

Søhusene vandt fornem pris på Almene Boligdage 2017
onsdag, den 29. november 2017

Startskud til 51 nye attraktive lejeboliger i Vedbæk Park
tirsdag, den 28. november 2017

Hvordan ser fremtiden ud for de almene boliger?
tirsdag, den 28. november 2017

Bøgeparken i Boligforeningen Lillebælt vandt 3.præmie på 50.000 kr.
tirsdag, den 28. november 2017

Klimapris til Kokkedal
tirsdag, den 28. november 2017

Almene boliger til debat i valgkampen
tirsdag, den 28. november 2017

På byggetur afsted til inspiration og samvær
tirsdag, den 28. november 2017

Statslån til den almene boligsektor droppes
tirsdag, den 28. november 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket