Hvordan kan vi bruge nøgletal i den daglige drift?

søndag, den 15. januar 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Det spørgsmål forsøger projekt ’Bedre Almen Læring’ at besvare i en treårig projektindsats, der har til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan anvendes på tværs af landets boligorganisationer. Projektet har været i gang siden primo 2016; men hvor langt er vi egentlig nået?

Projektet er en indsats på tværs af den almene boligsektor, ledet af Boligkontoret Danmark, og et resultat af de krav om driftsbesparelser, som hele branchen p.t. prøver på at efterleve. Med nøgletal, der kan bruges på tværs af sektoren, vil de almene boligorganisationer nemlig kunne sammenligne sig med hinanden, lære af hinanden og være bedre rustet til at træffe effektive og besparende beslutninger omkring driften.

Ifølge Ida Ravnholdt Poulsen, som er projektleder for indsatsen, handler det om at indhente nøgletal, der kan dokumentere ’best practice’:

»Tal der eksempelvis viser, at fællesdrift er mere effektivt end at klare opgaven på egen hånd«

Hun fortæller desuden, at projektet først og fremmest er et metodeprojekt - for hvordan indhenter vi ny viden uden at belaste afdelingerne uhensigtsmæssigt? Det skal altså både være nemt for dem, der skal bruge tallene, men især også for dem, der skal være med til at skabe tallene.

Grønne opgaver og beboerserviceopgaver

Arbejdsgruppen på projektet, bestående af repræsentanter fra i alt syv involverede boligselskaber, har brugt det første år på at beslutte hvilke konkrete områder, der skal være genstand for projektets videre forløb, samt hvilke data, der skal indsamles, og hvorledes disse data skal registreres og behandles.


I hele 2017 vil der således blive indsamlet data på to hovedområder, i op mod 100 afdelinger af forskellig størrelse. Her indbefatter ’Grønne opgaver’ i alt 7 kategorier, hvor medarbejderne skal registrere deres tidsforbrug på græsarealer, hække, pleje af bede, snerydning, renovation, samt renhold af stier og parkeringspladser. ’Beboerserviceopgaver’ handler derimod om at registrere antallet af henvendelser fra beboere, samt hvad de omhandler, og om man løser opgaverne internt eller får ekstern hjælp.

Hvordan gavner disse data bestyrelserne?

Hele projektet handler om at give bestyrelserne og ikke mindst lederne af den daglige drift et bedre grundlag at træffe beslutningerne ud fra. De mest driftsorienterede værktøjer, der er tilgængelige lige nu, er Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Tvillingeværktøjet.

»Her kan man gå ind og trække en masse data, og sammenligne sig med lignende boligafdelinger. Som bestyrelse mangler man dog noget, der er nede på opgaveniveau. Det kan de nuværende systemer ikke, så det er i virkeligheden projektets formål.« udtaler Ida Ravnholdt Poulsen.


Når hele branchen pålægges at effektivisere og spare på driften, så er det nemlig særdeles brugbart at kunne se præcis, hvor mange ressourcer den grønne drift og beboerne trækker. Kan man samtidig holde sig op mod sammenlignelige afdelinger, og se at man bruger dobbelt så meget tid på opgaver for fru Hansen, eller at naboafdelingen klipper hækkene dobbelt så hurtigt via fællesdrift, så har bestyrelserne pludselig et meget konkret grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra.

Men uanset hvor brugbare nøgletallene er og bliver, handler projektet primært om at finde metoder, hvorpå disse kan indhentes uden at belaste organisationen.

»Derfor kan konklusionen også sagtens blive, at det simpelthen er for ressourcekrævende at registrere tid og omfang på de her områder og metoder«, afslutter Ida Ravnholdt Poulsen.

’Bedre Almen Læring’ er støttet af Landsbyggefonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og følges blandt andet af BL og Ministeriets effektiviseringsenhed.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Danmarks dejligste hjem
onsdag, den 8. november 2017

Tilpasset vand, vejr og beboere
søndag, den 1. oktober 2017

Kan man ved fuldmagt stemme på vegne af en beboer?
søndag, den 1. oktober 2017

Orla fik Den kongelige fortjenstmedalje
søndag, den 1. oktober 2017

Vicevært med fokus på tryghed og trivsel
søndag, den 1. oktober 2017

Vil du være én af hverdagens helte?
søndag, den 1. oktober 2017

Behovet for en fælles indsats er større end nogensinde før
søndag, den 1. oktober 2017

Hvad sker der, når en boligsocial helhedsplan udløber?
mandag, den 11. september 2017

Når boliger skifter målgruppe
mandag, den 11. september 2017

Udbud og indkøb – et centralt effektiviseringsområde
mandag, den 11. september 2017

Den almene sektor hyldes med fagpriser
mandag, den 11. september 2017

Fra fyldepen til NemID
mandag, den 11. september 2017

Beboere får hjælp inden problemer vokser sig store
mandag, den 11. september 2017

32 boligorganisationer har allerede benyttet sig af tilbuddet
fredag, den 25. august 2017

Får du brugt dit personlige bestyrelseslogin?
fredag, den 25. august 2017

Tænk energi ind i jeres renovering
fredag, den 25. august 2017

Almene boliger på finansloven?
fredag, den 25. august 2017

Beboerundersøgelsen 2017
onsdag, den 28. juni 2017

Hvad sker der, når der er stemmelighed på afdelingsmødet?
onsdag, den 28. juni 2017

Tag på ferie uden bekymringer
onsdag, den 28. juni 2017

Hvordan kan leg styrke fællesskabet på tværs?
onsdag, den 28. juni 2017

Gang i byggeriet på afdelingskontoret i Ribe
mandag, den 19. juni 2017

Kontanthjælpsloftet har ikke sat flere på gaden
mandag, den 19. juni 2017

Presset på den almene boligsektor i fokus på årets repræsentantskabsmøde
torsdag, den 15. juni 2017

Vigtige præciseringer og ændringer i driftsbekendtgørelsen
torsdag, den 15. juni 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket

OBS: Kontoret holder lukket d. 26. og 27. oktober 2017.