Hvordan kan vi bruge nøgletal i den daglige drift?

søndag, den 15. januar 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Det spørgsmål forsøger projekt ’Bedre Almen Læring’ at besvare i en treårig projektindsats, der har til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan anvendes på tværs af landets boligorganisationer. Projektet har været i gang siden primo 2016; men hvor langt er vi egentlig nået?

Projektet er en indsats på tværs af den almene boligsektor, ledet af Boligkontoret Danmark, og et resultat af de krav om driftsbesparelser, som hele branchen p.t. prøver på at efterleve. Med nøgletal, der kan bruges på tværs af sektoren, vil de almene boligorganisationer nemlig kunne sammenligne sig med hinanden, lære af hinanden og være bedre rustet til at træffe effektive og besparende beslutninger omkring driften.

Ifølge Ida Ravnholdt Poulsen, som er projektleder for indsatsen, handler det om at indhente nøgletal, der kan dokumentere ’best practice’:

»Tal der eksempelvis viser, at fællesdrift er mere effektivt end at klare opgaven på egen hånd«

Hun fortæller desuden, at projektet først og fremmest er et metodeprojekt - for hvordan indhenter vi ny viden uden at belaste afdelingerne uhensigtsmæssigt? Det skal altså både være nemt for dem, der skal bruge tallene, men især også for dem, der skal være med til at skabe tallene.

Grønne opgaver og beboerserviceopgaver

Arbejdsgruppen på projektet, bestående af repræsentanter fra i alt syv involverede boligselskaber, har brugt det første år på at beslutte hvilke konkrete områder, der skal være genstand for projektets videre forløb, samt hvilke data, der skal indsamles, og hvorledes disse data skal registreres og behandles.


I hele 2017 vil der således blive indsamlet data på to hovedområder, i op mod 100 afdelinger af forskellig størrelse. Her indbefatter ’Grønne opgaver’ i alt 7 kategorier, hvor medarbejderne skal registrere deres tidsforbrug på græsarealer, hække, pleje af bede, snerydning, renovation, samt renhold af stier og parkeringspladser. ’Beboerserviceopgaver’ handler derimod om at registrere antallet af henvendelser fra beboere, samt hvad de omhandler, og om man løser opgaverne internt eller får ekstern hjælp.

Hvordan gavner disse data bestyrelserne?

Hele projektet handler om at give bestyrelserne og ikke mindst lederne af den daglige drift et bedre grundlag at træffe beslutningerne ud fra. De mest driftsorienterede værktøjer, der er tilgængelige lige nu, er Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Tvillingeværktøjet.

»Her kan man gå ind og trække en masse data, og sammenligne sig med lignende boligafdelinger. Som bestyrelse mangler man dog noget, der er nede på opgaveniveau. Det kan de nuværende systemer ikke, så det er i virkeligheden projektets formål.« udtaler Ida Ravnholdt Poulsen.


Når hele branchen pålægges at effektivisere og spare på driften, så er det nemlig særdeles brugbart at kunne se præcis, hvor mange ressourcer den grønne drift og beboerne trækker. Kan man samtidig holde sig op mod sammenlignelige afdelinger, og se at man bruger dobbelt så meget tid på opgaver for fru Hansen, eller at naboafdelingen klipper hækkene dobbelt så hurtigt via fællesdrift, så har bestyrelserne pludselig et meget konkret grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra.

Men uanset hvor brugbare nøgletallene er og bliver, handler projektet primært om at finde metoder, hvorpå disse kan indhentes uden at belaste organisationen.

»Derfor kan konklusionen også sagtens blive, at det simpelthen er for ressourcekrævende at registrere tid og omfang på de her områder og metoder«, afslutter Ida Ravnholdt Poulsen.

’Bedre Almen Læring’ er støttet af Landsbyggefonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og følges blandt andet af BL og Ministeriets effektiviseringsenhed.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Fremtidens beboere sat under lup
onsdag, den 17. oktober 2018

Boligforeningen Lillebælt er nu halvvejs med opførelsen af 19 nye lejeboliger i Middelfart
onsdag, den 17. oktober 2018

Vi sætter pris på den særlige indsats med BDKprisen 2019
onsdag, den 17. oktober 2018

Sæt kryds i kalenderen
onsdag, den 17. oktober 2018

To nye æresmedlemmer
tirsdag, den 16. oktober 2018

Jubilæer er til for at blive fejret!
lørdag, den 29. september 2018

Må udlejer gå ind i mit lejemål mens jeg er på ferie?
lørdag, den 29. september 2018

Store flyttedag på flere afdelingkontorer
lørdag, den 29. september 2018

Parallelsamfundspakkens konsekvenser
lørdag, den 29. september 2018

Vi passer godt på dine personoplysninger
fredag, den 28. september 2018

Indflytning på Gladgårdsvænge i Lynge rykker nærmere
tirsdag, den 28. august 2018

Midtjysk Boligselskab byder nye beboere velkommen
tirsdag, den 28. august 2018

Mød Boligkontoret Danmark på Ungdommens Folkemøde
tirsdag, den 28. august 2018

Er der behov for nye almene boformer i fremtiden?
tirsdag, den 28. august 2018

Informationsaften for lokale webredaktører
tirsdag, den 28. august 2018

70 år fejres med lokale debatarrangementer - hvad betyder de almene boliger for lokalsamfundet?
tirsdag, den 28. august 2018

Politisk indflydelse som beboerdemokrat
tirsdag, den 28. august 2018

Attraktivt nybyggeri i Skrillinge er nu halvvejs
tirsdag, den 28. august 2018

Klaus Bentzen er Boligkontoret Danmarks nye formand
onsdag, den 8. august 2018

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket