Hvordan kan vi bruge nøgletal i den daglige drift?

søndag, den 15. januar 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Det spørgsmål forsøger projekt ’Bedre Almen Læring’ at besvare i en treårig projektindsats, der har til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan anvendes på tværs af landets boligorganisationer. Projektet har været i gang siden primo 2016; men hvor langt er vi egentlig nået?

Projektet er en indsats på tværs af den almene boligsektor, ledet af Boligkontoret Danmark, og et resultat af de krav om driftsbesparelser, som hele branchen p.t. prøver på at efterleve. Med nøgletal, der kan bruges på tværs af sektoren, vil de almene boligorganisationer nemlig kunne sammenligne sig med hinanden, lære af hinanden og være bedre rustet til at træffe effektive og besparende beslutninger omkring driften.

Ifølge Ida Ravnholdt Poulsen, som er projektleder for indsatsen, handler det om at indhente nøgletal, der kan dokumentere ’best practice’:

»Tal der eksempelvis viser, at fællesdrift er mere effektivt end at klare opgaven på egen hånd«

Hun fortæller desuden, at projektet først og fremmest er et metodeprojekt - for hvordan indhenter vi ny viden uden at belaste afdelingerne uhensigtsmæssigt? Det skal altså både være nemt for dem, der skal bruge tallene, men især også for dem, der skal være med til at skabe tallene.

Grønne opgaver og beboerserviceopgaver

Arbejdsgruppen på projektet, bestående af repræsentanter fra i alt syv involverede boligselskaber, har brugt det første år på at beslutte hvilke konkrete områder, der skal være genstand for projektets videre forløb, samt hvilke data, der skal indsamles, og hvorledes disse data skal registreres og behandles.


I hele 2017 vil der således blive indsamlet data på to hovedområder, i op mod 100 afdelinger af forskellig størrelse. Her indbefatter ’Grønne opgaver’ i alt 7 kategorier, hvor medarbejderne skal registrere deres tidsforbrug på græsarealer, hække, pleje af bede, snerydning, renovation, samt renhold af stier og parkeringspladser. ’Beboerserviceopgaver’ handler derimod om at registrere antallet af henvendelser fra beboere, samt hvad de omhandler, og om man løser opgaverne internt eller får ekstern hjælp.

Hvordan gavner disse data bestyrelserne?

Hele projektet handler om at give bestyrelserne og ikke mindst lederne af den daglige drift et bedre grundlag at træffe beslutningerne ud fra. De mest driftsorienterede værktøjer, der er tilgængelige lige nu, er Landsbyggefondens Regnskabsdatabase og Tvillingeværktøjet.

»Her kan man gå ind og trække en masse data, og sammenligne sig med lignende boligafdelinger. Som bestyrelse mangler man dog noget, der er nede på opgaveniveau. Det kan de nuværende systemer ikke, så det er i virkeligheden projektets formål.« udtaler Ida Ravnholdt Poulsen.


Når hele branchen pålægges at effektivisere og spare på driften, så er det nemlig særdeles brugbart at kunne se præcis, hvor mange ressourcer den grønne drift og beboerne trækker. Kan man samtidig holde sig op mod sammenlignelige afdelinger, og se at man bruger dobbelt så meget tid på opgaver for fru Hansen, eller at naboafdelingen klipper hækkene dobbelt så hurtigt via fællesdrift, så har bestyrelserne pludselig et meget konkret grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra.

Men uanset hvor brugbare nøgletallene er og bliver, handler projektet primært om at finde metoder, hvorpå disse kan indhentes uden at belaste organisationen.

»Derfor kan konklusionen også sagtens blive, at det simpelthen er for ressourcekrævende at registrere tid og omfang på de her områder og metoder«, afslutter Ida Ravnholdt Poulsen.

’Bedre Almen Læring’ er støttet af Landsbyggefonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og følges blandt andet af BL og Ministeriets effektiviseringsenhed.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Mød Boligkontoret Danmarks nye formand
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Vi passer godt på dine persondata
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Nybyggeriet i Holsted er nu halvvejs
fredag, den 8. juni 2018

Nyt vedligeholdelsesværktøj til bestyrelserne
tirsdag, den 29. maj 2018

Hvilke delforlig er indgået om ghettoparken, og hvad betyder det?
fredag, den 18. maj 2018

Attraktivt nybyggeri i Haslev er nu halvvejs
onsdag, den 16. maj 2018

Valg til kredse i BL
onsdag, den 16. maj 2018

Renovering af Solgården i Nr. Aaby lokkede folk til åbent hus
onsdag, den 16. maj 2018

Vi ville vise, hvem der rammes af finansieringsforslaget
onsdag, den 16. maj 2018

Pludselig blev vi til en ghetto
onsdag, den 16. maj 2018

Debat med Antorini om finansiering af ghettopakken i Hillerød
mandag, den 23. april 2018

Husk naboerne når du bygger nyt
onsdag, den 18. april 2018

Det gamle rådhus i Nørre Aaby på Fyn får nye beboere
onsdag, den 18. april 2018

Boligkonferencen 2018: Sammen skaber vi fremtiden
onsdag, den 18. april 2018

Er I klar til den nye persondataforordning?
onsdag, den 18. april 2018

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket