Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?

søndag, den 17. december 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Projektet ’De unge beboerdemokrater - hvor er de henne?’ skulle finde svar på, hvordan man engagerer de unge i beboerdemokratiet. Et vendepunkt i projektet blev dog, da man fandt, at problematikken bunder i en generationskløft. At få de unge med i beboerdemokratiet kræver nemlig også, at de etablerede demokrater lukker dem ind.

Da BL – Danmarks Almene Boliger i 2012 fandt ud af, at ca. 77 % af alle beboerdemokrater var over 50 år, valgte Boligkontoret Danmarks beboerdemokratiudvalg at søsætte projektet ”De unge beboerdemokrater – hvor er de henne?”.

Projektet løb fra 2012 til 2016 og skulle først og fremmest afdække årsagerne til, hvorfor især de 18-34 årige almene beboere ikke engagerer sig i beboerdemokratiet. Herudover skulle projektet udvikle nye metoder til at øge engagementet blandt selvsamme beboere ud fra undersøgelsens resultater.

Årsagerne til de unges fravær

I projektets første fase blev der indsamlet viden gennem spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med unge og ældre beboerdemokrater, samt unge uden for beboerdemokratiet.

Her så man et billede af en generation af unge, der gerne vil gøre noget for andre – men ikke anser beboerdemokratiet som det oplagte sted at gøre det. Blandt de største årsager til de unges fravær fra beboerdemokratiet kunne man fra undersøgelsen bl.a. uddrage følgende:

  • Manglende kendskab til beboerdemokratiets eksistens
  • De unge føler ikke, de kan komme til for de ældre bestyrelsesmedlemmer
  • Det tager for lang tid at deltage
  • Ingen interesse for beboerdemokratisk arbejde
  • De unge bor ofte kun i boligforeningerne i en midlertidig periode

Undersøgelserne viste desuden, at de unge generelt savner fleksibilitet i måden at deltage i beboerdemokratiet på. Flere af respondenterne efterspurgte således fleksible møde- og deltagelsesformer, der bl.a. tilgodeser en travl kalender, arbejdsliv og familieliv.

Generationskløften

Et vendepunkt i projektet blev ifølge projektleder Mia Felbo-Kolding, da man fandt ud af, at et afgørende succeskriterie for at få flere unge med i beboerdemokratiet er, at afdelingsbestyrelserne også er klar til mødet med de unge – »både i forhold til en ændring af rammerne for bestyrelsens måde at organisere arbejdet på, men i høj grad også i forhold til de enkelte medlemmers mentale indstilling til mødet med de unge«.

I starten havde projektet således peget på de unge som værende inaktive, men nu blev fokus også drejet over på de etablerede aktive beboerdemokrater:

»Vi havde længe arbejdet med, hvordan vi kunne lokke de unge til at gå ind og tage plads rundt om bordet i bestyrelseslokalet – men vi havde glemt at tjekke, om døren egentlig var åben. Og lidt groft sagt – mange steder oplevede de unge, at døren var lukket og låst«, udtaler udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad.

De unge følte altså ikke, at de ældre inkluderede dem. Omvendt følte de ældre i nogle tilfælde ikke, at de unge respekterede dem og deres beboerdemokratiske arbejde. Der begyndte altså at tegne sig et billede af to generationer med fordomme og meget lidt kendskab til hinanden. De to generationer manglede især forståelse for hinandens hverdag, og typisk var det i den daglige adfærd, at fordommene trådte frem: De unges brug af mobiltelefoner, de ældres ritualer omkring sociale sammenkomster, mødets spilleregler osv.

Administrerende direktør Michael Demsitz gør dog opmærksom på, at generationskløften jo altid har været der - problemet er bare, at den for nogle er blevet sværere at se:

»Vi lever jo i en tid, hvor vi føler os unge i længere og længere tid. For min og ældre generationer kan generationskløften derfor synes mindre, men man skal ikke være i tvivl om, at de unge lever et helt andet liv og i mange henseende har et andet syn på verden. Af den grund er det især vigtigt, at os der er lidt oppe i årene, erkender at tiderne stadig skifter, og at vi til stadighed skal være åbne for forandring«.

Læs mere i debatbogen ’De almene unge’

Det afsluttede projekt er nu blevet kogt ned til debatbogen ’De almene unge’, der præsenterer resultaterne fra projektet og introducerer 10 værktøjer til at engagere de unge i bestyrelsesarbejdet.

I lyset af projektets fund tager bogen desuden fat i debatten om beboerdemokrati, frivillighed og de generationsforskelle, der præger - og i nogle tilfælde hindrer - det frivillige arbejde i de almene boligområder i Danmark.

»Debatten om beboerdemokrati, frivillighed og generationsforskelle er en spændende men også nødvendig debat. Vi ønsker med denne bog at inspirere alle, der gennem fornyelse ønsker at bidrage til at sikre kontinuiteten i det beboerdemokratiske arbejde, der i årevis har skabt værdi for de mange mennesker, der bor i almene boliger« udtaler Lisbet Riis, formand i Boligkontoret Danmark.

Bogen, der søger at bygge bro mellem yngre og ældre generationer, kan bestilles gratis via dette link.

I forbindelse med lanceringen af bogen har Boligkontoret Danmark desuden udfærdiget nedenstående kampagnefilm, hvor unge og ældre beboerdemokrater giver deres bud på, hvordan man skaber et beboerdemokrati for alle aldre:

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Mød Boligkontoret Danmarks nye formand
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Vi passer godt på dine persondata
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Nybyggeriet i Holsted er nu halvvejs
fredag, den 8. juni 2018

Nyt vedligeholdelsesværktøj til bestyrelserne
tirsdag, den 29. maj 2018

Hvilke delforlig er indgået om ghettoparken, og hvad betyder det?
fredag, den 18. maj 2018

Attraktivt nybyggeri i Haslev er nu halvvejs
onsdag, den 16. maj 2018

Valg til kredse i BL
onsdag, den 16. maj 2018

Renovering af Solgården i Nr. Aaby lokkede folk til åbent hus
onsdag, den 16. maj 2018

Vi ville vise, hvem der rammes af finansieringsforslaget
onsdag, den 16. maj 2018

Pludselig blev vi til en ghetto
onsdag, den 16. maj 2018

Debat med Antorini om finansiering af ghettopakken i Hillerød
mandag, den 23. april 2018

Husk naboerne når du bygger nyt
onsdag, den 18. april 2018

Det gamle rådhus i Nørre Aaby på Fyn får nye beboere
onsdag, den 18. april 2018

Boligkonferencen 2018: Sammen skaber vi fremtiden
onsdag, den 18. april 2018

Er I klar til den nye persondataforordning?
onsdag, den 18. april 2018

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket