Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?

søndag, den 17. december 2017
Af Thomas Yde Søgaard

Projektet ’De unge beboerdemokrater - hvor er de henne?’ skulle finde svar på, hvordan man engagerer de unge i beboerdemokratiet. Et vendepunkt i projektet blev dog, da man fandt, at problematikken bunder i en generationskløft. At få de unge med i beboerdemokratiet kræver nemlig også, at de etablerede demokrater lukker dem ind.

Da BL – Danmarks Almene Boliger i 2012 fandt ud af, at ca. 77 % af alle beboerdemokrater var over 50 år, valgte Boligkontoret Danmarks beboerdemokratiudvalg at søsætte projektet ”De unge beboerdemokrater – hvor er de henne?”.

Projektet løb fra 2012 til 2016 og skulle først og fremmest afdække årsagerne til, hvorfor især de 18-34 årige almene beboere ikke engagerer sig i beboerdemokratiet. Herudover skulle projektet udvikle nye metoder til at øge engagementet blandt selvsamme beboere ud fra undersøgelsens resultater.

Årsagerne til de unges fravær

I projektets første fase blev der indsamlet viden gennem spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med unge og ældre beboerdemokrater, samt unge uden for beboerdemokratiet.

Her så man et billede af en generation af unge, der gerne vil gøre noget for andre – men ikke anser beboerdemokratiet som det oplagte sted at gøre det. Blandt de største årsager til de unges fravær fra beboerdemokratiet kunne man fra undersøgelsen bl.a. uddrage følgende:

  • Manglende kendskab til beboerdemokratiets eksistens
  • De unge føler ikke, de kan komme til for de ældre bestyrelsesmedlemmer
  • Det tager for lang tid at deltage
  • Ingen interesse for beboerdemokratisk arbejde
  • De unge bor ofte kun i boligforeningerne i en midlertidig periode

Undersøgelserne viste desuden, at de unge generelt savner fleksibilitet i måden at deltage i beboerdemokratiet på. Flere af respondenterne efterspurgte således fleksible møde- og deltagelsesformer, der bl.a. tilgodeser en travl kalender, arbejdsliv og familieliv.

Generationskløften

Et vendepunkt i projektet blev ifølge projektleder Mia Felbo-Kolding, da man fandt ud af, at et afgørende succeskriterie for at få flere unge med i beboerdemokratiet er, at afdelingsbestyrelserne også er klar til mødet med de unge – »både i forhold til en ændring af rammerne for bestyrelsens måde at organisere arbejdet på, men i høj grad også i forhold til de enkelte medlemmers mentale indstilling til mødet med de unge«.

I starten havde projektet således peget på de unge som værende inaktive, men nu blev fokus også drejet over på de etablerede aktive beboerdemokrater:

»Vi havde længe arbejdet med, hvordan vi kunne lokke de unge til at gå ind og tage plads rundt om bordet i bestyrelseslokalet – men vi havde glemt at tjekke, om døren egentlig var åben. Og lidt groft sagt – mange steder oplevede de unge, at døren var lukket og låst«, udtaler udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad.

De unge følte altså ikke, at de ældre inkluderede dem. Omvendt følte de ældre i nogle tilfælde ikke, at de unge respekterede dem og deres beboerdemokratiske arbejde. Der begyndte altså at tegne sig et billede af to generationer med fordomme og meget lidt kendskab til hinanden. De to generationer manglede især forståelse for hinandens hverdag, og typisk var det i den daglige adfærd, at fordommene trådte frem: De unges brug af mobiltelefoner, de ældres ritualer omkring sociale sammenkomster, mødets spilleregler osv.

Administrerende direktør Michael Demsitz gør dog opmærksom på, at generationskløften jo altid har været der - problemet er bare, at den for nogle er blevet sværere at se:

»Vi lever jo i en tid, hvor vi føler os unge i længere og længere tid. For min og ældre generationer kan generationskløften derfor synes mindre, men man skal ikke være i tvivl om, at de unge lever et helt andet liv og i mange henseende har et andet syn på verden. Af den grund er det især vigtigt, at os der er lidt oppe i årene, erkender at tiderne stadig skifter, og at vi til stadighed skal være åbne for forandring«.

Læs mere i debatbogen ’De almene unge’

Det afsluttede projekt er nu blevet kogt ned til debatbogen ’De almene unge’, der præsenterer resultaterne fra projektet og introducerer 10 værktøjer til at engagere de unge i bestyrelsesarbejdet.

I lyset af projektets fund tager bogen desuden fat i debatten om beboerdemokrati, frivillighed og de generationsforskelle, der præger - og i nogle tilfælde hindrer - det frivillige arbejde i de almene boligområder i Danmark.

»Debatten om beboerdemokrati, frivillighed og generationsforskelle er en spændende men også nødvendig debat. Vi ønsker med denne bog at inspirere alle, der gennem fornyelse ønsker at bidrage til at sikre kontinuiteten i det beboerdemokratiske arbejde, der i årevis har skabt værdi for de mange mennesker, der bor i almene boliger« udtaler Lisbet Riis, formand i Boligkontoret Danmark.

Bogen, der søger at bygge bro mellem yngre og ældre generationer, kan bestilles gratis via dette link.

I forbindelse med lanceringen af bogen har Boligkontoret Danmark desuden udfærdiget nedenstående kampagnefilm, hvor unge og ældre beboerdemokrater giver deres bud på, hvordan man skaber et beboerdemokrati for alle aldre:

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Frygt for konsekvenserne af ghetto-udspil
tirsdag, den 20. marts 2018

Tibberupparken og Kollektivhuset er indstillet til RENOVER prisen 2018
mandag, den 19. marts 2018

Er I klar til et generationsskifte?
mandag, den 19. marts 2018

Hvordan arbejder vi med det boligsociale i fremtiden?
lørdag, den 17. marts 2018

Hvad betyder ghettoudspillets finansieringsforslag for mig og renoveringen af min bolig?
torsdag, den 15. marts 2018

Landsbyggefonden er de almene beboeres friværdi
torsdag, den 15. marts 2018

Når bestyrelsen går i opløsning
torsdag, den 22. februar 2018

Nyt driftssekretariat i Boligkontoret Danmark
torsdag, den 22. februar 2018

Børn sætter miljøet på dagsordenen i Kokkedal
onsdag, den 14. februar 2018

Travlhed på byggepladserne i Jylland og på Fyn
onsdag, den 14. februar 2018

Boligkontoret Danmark fylder 70 år
onsdag, den 14. februar 2018

"Uanset hvor langt ned man kommer, så kan man komme op igen ..."
søndag, den 11. februar 2018

Formand i boligforening: "Stop den generelle hetz mod almene boliger"
søndag, den 11. februar 2018

Ingen kan alt - sammen kan vi det hele
søndag, den 11. februar 2018

Kan man nøjes med at vise fejl- og mangellisten, når man flytter ud?
søndag, den 11. februar 2018

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Samarbejder i lokalmiljøet skal hyldes i 2018
mandag, den 15. januar 2018

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket