Medlemsmøde om bedre og billigere drift

torsdag, den 15. december 2016
Af Thomas Yde Søgaard

D. 28. og 30. november havde Boligkontoret Danmark inviteret repræsentanter for organisationsbestyrelserne til medlemsmøde. Her var aftalen om bedre og billigere drift frem mod 2020, organisationsbestyrelsernes ansvar og Boligkontoret Danmarks hidtidige initiativer i fokus.

Målet for den aftale som Kommunernes Landsforening, BL- Danmarks Almene Boliger og regeringen indgik i sommer, er som bekendt en samlet driftsmæssig besparelse på 1,5 milliarder i de almene boligafdelinger. En besparelse, der skal sikre beboerne en billigere husleje.

For Boligkontoret Danmarks medlemmer betyder dette mere præcist, at vi gennemsnitsligt skal spare ca. 2.500 kr. pr. bolig årligt. På mødet tog adm. direktør, Michael Demsitz, udgangspunkt i Boligkontoret Danmarks hidtidige initiativer til at opnå besparelser i driften hos boligselskaberne. Han pointerede samtidig, at det ifølge aftalen og den nye § 14, Stk. B. i almenboligloven, er organisationsbestyrelsernes ansvar at nå målene og opstille eventuelle forbedringsmål. Dette betyder imidlertid ikke, at bestyrelserne er overladt til sig selv.

Benchmarks skal vise vejen

Ida Ravnholdt Poulsen, projektleder i Boligkontoret Danmark, kunne løfte sløret for de benchmarks, der er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets effektiviseringsenhed, og kommer til at indgå i de almene styringsrapporter fra primo 2017.

Effektiviseringsenheden har målt afdelinger på mere end 10 boliger op imod sammenlignelige afdelinger. Dette kan eksempelvis være afdelinger i samme størrelse, med nogenlunde samme beliggenhed eller samme beboersammensætning.

Den afdeling, der har de laveste udgifter, bliver defineret som fuldt effektiv, og den bliver herefter brugt som benchmark (målestok) for de øvrige afdelinger. Tanken er, at hvis én afdeling kan gøre det billigt, så bør andre afdelinger også kunne gøre det. Forventningen er, at de nye benchmarks kan øge opmærksomheden om de muligheder, der er for at effektivisere, og motivere afdelingerne til at udnytte dem. Når folk får at vide, at naboafdelingen bliver drevet 30 pct. billigere, så er reaktionen typisk: ”Det kan vi også!”.

Fire spor for færre udgifter

Næstefter kunne Adam B. Andersen, forvaltningskonsulent i Boligkontoret Danmark, præsentere de fire spor, hvori Boligkontoret Danmarks indkøbsafdeling og Task Force mener boligafdelingerne vil kunne opnå de største besparelser for at nedbringe udgifterne i boligselskaberne:

 • Indkøbsaftaler
  Boligkontorets indkøbsafdeling arbejder på at lave brede og fordelagtige indkøbsaftaler, som afdelingerne frit kan benytte.
 • Udbud
  Mange boligforeninger har faste leverandører, men der er store besparelser at hente ved at sætte ydelser som eksempelvis istandsættelse ved fraflytning og rengøring i udbud.
 • Forhandlinger
  Adam påviste, at håndværkere har en meget forskellig opfattelse af timeløn, hvorfor det kontinuerligt er vores ansvar at sikre lejerne de billigste priser og en god kvalitet.
 • Organisering
  Det er vigtigt at organisere sig, så ressourcerne anvendes på bedste vis. Flere opgaver kan løses internt, hvorfor behovet for ekstern og bekostelig assistance kan mindskes. Der kan samtidig være penge at hente i fællesdrift og udnyttelse af maskiner og kompetencer på tværs af afdelinger.


Som det fremfår af de fire spor, handler det i høj grad stadig om at få mere for pengene hos leverandørerne, samt at tænke nyt i forhold til en effektiv organisering af ejendomsfunktionærerne. Mange boligselskaber er allerede godt i gang, og de, der ønsker det og er parate til implementering af forandringer, kan henvende sig til Adam B. Andersen på telefon 73 76 21 64.

Hvor ligger ansvaret og hvad betyder det for beboerdemokratiet?

Inden for rammerne af den politiske aftale er det vigtigt at pointere, at de enkelte boligorganisationer har friheden til selv at beslutte, hvordan effektiviseringen bedst hentes hjem. Michael Demsitz understregede derfor, at det er organisationsbestyrelsernes ansvar at sørge for, at afdelingerne når i mål som en helhed – nogle kan spare meget, andre kan spare mindre.

På mødet delte flere en bekymring om, hvad dette ansvar betyder for beboerdemokratiet. Skal organisationsbestyrelserne nu til at trumfe afdelingsbestyrelserne og træffe beslutninger på deres vegne? Ifølge Ida Ravnholdt Poulsen lægges der i den nye § 14 op til en skærpelse af organisationsbestyrelsens ansvar, men det er op til organisationsbestyrelsen, om de vil tage det fulde ansvar – afdelingsbestyrelserne kan inddrages, hvor det ønskes.

I den sammenhæng skal vi ifølge Michael Demsitz alle sammen huske en vigtig pointe på tværs af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser: »Alle beboerdemokrater er valgt på demokratisk vis til at sikre, at beboerne får mest muligt ud af deres penge.«

Hvor er vi så?

Vi er allerede kommet et godt stykke, og der er sket rigtig meget i flere boligselskaber. I fremtiden er det Boligkontoret Danmarks opgave at levere tallene, så de enkelte afdelinger kan se, hvor langt de er kommet i forhold til målene - »Så kan der også gå lidt sport i den« sagde Demsitz med et smil.

Mødet sluttede med et åbent forum, hvor bestyrelsesmedlemmerne virkede til at være afklaret omkring fremtiden og aftalen om effektivisering generelt. Flere stillede spørgsmål til, hvordan tiltag og forandringer skal kommunikeres ud til afdelingsbestyrelser, ejendomsfunktionærer og beboere. Her skal vi hele tiden have øje på relevans og formidling, og samtidig huske vigtigheden af at kommunikere forandringer ordentligt ud, så alle er informeret om, hvad der sker i denne forandringsprægede tid.

Boligkontoret vil løbende kommunikere fremskridt og vigtige informationer ud på diverse møder, skriftligt via mails og nyhedsbreve, samt digitalt via hjemmesiden.

Billedet ovenfor har intet med dette aktuelle møde at gøre - det er fra repræsentantskabsmødet 2016

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Fremtidens beboere sat under lup
onsdag, den 17. oktober 2018

Boligforeningen Lillebælt er nu halvvejs med opførelsen af 19 nye lejeboliger i Middelfart
onsdag, den 17. oktober 2018

Vi sætter pris på den særlige indsats med BDKprisen 2019
onsdag, den 17. oktober 2018

Sæt kryds i kalenderen
onsdag, den 17. oktober 2018

To nye æresmedlemmer
tirsdag, den 16. oktober 2018

Jubilæer er til for at blive fejret!
lørdag, den 29. september 2018

Må udlejer gå ind i mit lejemål mens jeg er på ferie?
lørdag, den 29. september 2018

Store flyttedag på flere afdelingkontorer
lørdag, den 29. september 2018

Parallelsamfundspakkens konsekvenser
lørdag, den 29. september 2018

Vi passer godt på dine personoplysninger
fredag, den 28. september 2018

Indflytning på Gladgårdsvænge i Lynge rykker nærmere
tirsdag, den 28. august 2018

Midtjysk Boligselskab byder nye beboere velkommen
tirsdag, den 28. august 2018

Mød Boligkontoret Danmark på Ungdommens Folkemøde
tirsdag, den 28. august 2018

Er der behov for nye almene boformer i fremtiden?
tirsdag, den 28. august 2018

Informationsaften for lokale webredaktører
tirsdag, den 28. august 2018

70 år fejres med lokale debatarrangementer - hvad betyder de almene boliger for lokalsamfundet?
tirsdag, den 28. august 2018

Politisk indflydelse som beboerdemokrat
tirsdag, den 28. august 2018

Attraktivt nybyggeri i Skrillinge er nu halvvejs
tirsdag, den 28. august 2018

Klaus Bentzen er Boligkontoret Danmarks nye formand
onsdag, den 8. august 2018

Folkemødet 2018 - vær med til at præge debatten
mandag, den 11. juni 2018

Pas nu godt på Boligkontoret Danmark...
fredag, den 8. juni 2018

Debat om det almene image, ghettopakken og boligsociale indsatser
fredag, den 8. juni 2018

Ribe Boligforening vandt BDKprisen og 10.000 kr.
fredag, den 8. juni 2018

Flot fremmøde til rejsegilde i Vedbæk Park
fredag, den 8. juni 2018

Fodboldfest på Rådhuspladsen i København
fredag, den 8. juni 2018

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket