Skarpt fokus på økonomistyring i 2016

søndag, den 28. maj 2017
Af Niklas Ingerslev

Sidste år blev det vedtaget på Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde, at administrationsbidraget skal holdes i ro frem mod 2019 – nærmere bestemt fastholdt på 2016 niveau. Det kræver nye initiativer og et skarpt fokus på økonomistyring og det har der været i 2016, hvilket kan ses på den positive balance i årsregnskabet.


Årsregnskabet i Boligkontoret Danmark for 2016 mundede ud i et overskud på 2.134.054 kroner med et merforbrug på udgiftssiden på 1,1% og en merindtægt på 2,8%. Overordnet set ligger resultatet godt i tråd med beslutningen om at fastfryse administrationsbiddraget i perioden 2017-2019.


Det er dog ikke ligetil at realisere en fastfrysning af administrationsbidraget, da der reelt er tale om en nedsættelse af bidraget med 6%, hvis man medregner den samlede inflationen i lønindekset for perioden. For at realisere fastfrysningen igangsatte Boligkontoret Danmark i 2016 derfor projektet ’Nærvær på tværs’. Et projekt, der handler om at udnytte alle kompetencer og ressourcer bedst muligt på tværs af organisationen og på den måde opnå besparelser og effektivisering ved at reducere løn- og transportudgifter.


Adm (1)


Projektet betyder blandt andet, at der skal arbejdes tættere på tværs af Boligkontoret Danmarks hovedkontor og afdelingskontorer ved at mindske den geografiske afhængighed og i stedet løse opgaverne dér, hvor kompetencerne er. Det kan eksempelvis gøres ved at holde flere digitale møder over skærm eller ved ikke nødvendigvis at genbesætte alle stillinger 1:1, men i stedet se om opgaverne vil kunne løses smartere ved omstrukturering. Eksempelvis er et barselsvikariat i Boligkontoret Danmarks kommunikation og marketingafdeling blevet dækket af en boligrådgiver i Silkeborg, som havde de kompetencer, der skulle bruges.

Selvom Boligkontoret Danmark gennemgår forandringer i disse år, betyder det ikke, at der gås på kompromis med det serviceniveau og de faglige kompetencer, vi har i organisationen. Tværtimod arbejder vi hele tiden på at styrke disse områder og har med øgede åbningstider og nye digitaliseringstiltag sat ekstra fokus på dette i 2016.


Fokus på økonomistyring

Den årlige omsætning i Boligkontoret Danmark ligger på 128 millioner kroner, og hvert år opkræves der mere end 2 milliarder kroner i husleje før fradrag for boligstøtte til at dække omkostningerne i de mange boligområder. Det kræver god økonomistyring:

»På udgiftssiden afholdes der årlige budgetmøder for hver afdeling i Boligkontoret Danmark, og hver måned køres der budgetkontrol. På indtægtssiden opkræver Boligkontoret Danmark hver måned et aconto beløb hos vores medlemmer og eksterne kunder, mens administrationsaftalerne årligt gennemgås for hver af vores medlemmer for at sikre korrekte opkrævninger af honorarer og tillægsydelser«, fortæller Boligkontoret Danmarks økonomi- og regnskabschef, Michael Pedersen.

Denne gennemgang danner grobund for kommende års budgetteret indtægt, hvilket for budget 2018 udmønter sig i en forventet balance på 129 millioner kroner.

»I bund og grund er det jo beboernes penge, vi passer på – og derfor skal de styres mindst lige så godt, som var det vores egen private husholdning«, udtaler Boligkontoret Danmarks økonomi- og regnskabschef, Michael Pedersen.

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld felterne nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen.

Tak for du tilmeldte dig til vores nyhedsbrev.

Seneste Nyheder

Årsregnskaber skal fremover vise driftsmål for hver boligafdeling
onsdag, den 17. januar 2018

Mere ’gør det selv’ i fremtiden?
mandag, den 15. januar 2018

Rejsegilde i Skoleparken
mandag, den 15. januar 2018

Formandsskifte i Boligkontoret Danmark til sommer
mandag, den 15. januar 2018

Boligkonference 2018 - 70 års fællesskab
mandag, den 15. januar 2018

Samarbejder i lokalmiljøet skal hyldes i 2018
mandag, den 15. januar 2018

Hvordan skaber vi et beboerdemokrati for både unge og ældre?
søndag, den 17. december 2017

Renovering af Tibberupparken gavner også lokalsamfundet
torsdag, den 14. december 2017

Den boligsociale helhedsplan i Nakskov Almene Boligselskab skal fremover dække hele Vestlolland
torsdag, den 14. december 2017

Ny ghettoliste offentliggjort
torsdag, den 14. december 2017

Ny digital værktøjskasse til beboerdemokrater
torsdag, den 14. december 2017

Julegave til hjemløse fra Boligkontoret Danmark og 3B
torsdag, den 14. december 2017

Ny juletradition på Emil Reesens Vej i Strib
lørdag, den 9. december 2017

Danmarks dejligste almene hjem er fundet
lørdag, den 9. december 2017

'Udsatte beboere er en fælles opgave!'
lørdag, den 9. december 2017

Hvem har ret til lejemålet ved samlivsophør?
lørdag, den 9. december 2017

Julemanden fra Uglevang
lørdag, den 9. december 2017

Søhusene vandt fornem pris på Almene Boligdage 2017
onsdag, den 29. november 2017

Startskud til 51 nye attraktive lejeboliger i Vedbæk Park
tirsdag, den 28. november 2017

Hvordan ser fremtiden ud for de almene boliger?
tirsdag, den 28. november 2017

Bøgeparken i Boligforeningen Lillebælt vandt 3.præmie på 50.000 kr.
tirsdag, den 28. november 2017

Klimapris til Kokkedal
tirsdag, den 28. november 2017

Almene boliger til debat i valgkampen
tirsdag, den 28. november 2017

På byggetur afsted til inspiration og samvær
tirsdag, den 28. november 2017

Statslån til den almene boligsektor droppes
tirsdag, den 28. november 2017

Vis alle nyheder

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket