Pressemeddelelser

Hos Boligkontoret Danmark passer vi godt på dine persondata og derfor har vi udarbejdet en ny persondatapolitik i forbindelse med persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Med denne politik giver vi dig indsigt i og sikkerhed omkring vores behandling af persondata. Du kan læse mere om...
10 store boligselskaber og it-virksomheden EG A/S har i dag underskrevet en strategisk hensigts- og partnerskabsaftale. Parterne ønsker med aftalen at imødekomme fremtidens krav om effektivisering, digitalisering og kommunikation i den almene boligsektor, og dermed bliver alle sejl sat for at videreudvikle branchesystemet EG Bolig. Den almene boligsektor tog i...
Midtjysk Boligselskab sparer over 2.600.000 kr. pr. år efter at have sat maling og rengøringsarbejde i forbindelse med flytning og istandsættelse i udbud samt indførelsen af e-syn. Det kommer både den enkelte fraflytter, men også Midtjysk Boligselskab og dermed beboerne til gode. Siden 3. kvartal 2015 har Midtjysk Boligselskab, der...
Hvordan kan vi bruge nøgletal og benchmarking i driften af vores almene boliger? Det spørgsmål skal projektet ”Bedre Almen Læring” forsøge at besvare i et nyt treårigt projekt, der har til formål at udvikle standardmetoder til at skabe fælles nøgletal, som kan bruges på tværs af landets boligorganisationer.Projektet, der løber...
Et nyt strategisk partnerskab mellem en kreds af almene boligselskaber og it-virksomheden EG A/S har set dagens lys. Partnerskabet skal sikre bedre digitale løsninger for beboere og boligsøgende, og understøtte den fortsatte digitalisering og effektivisering af boligselskabernes administrationen af almene boliger i Danmark. De almene boligselskaber skal hurtigt kunne tilpasse...
Det betyder meget for Bramming Boligforening at være en del af helheden. Både helheden i Bramming by, men også helheden i Boligkontoret Danmark som foreningen netop har besluttet at blive en del af. Erfaringer inden for alment byggeri stod højt på ønskelisten i forbindelse med Bramming Boligforenings skift til en...
Et spritnyt affaldssystem blev mandag d. 14. marts indviet hos boligafdelingen Nødebohave i Nødebo. Der er tale om de såkaldte molokker – underjordiske affaldsbeholdere, der både gør det lettere at sortere affald, sikrer driftsbesparelser og fjerner lugtgener. Udsigten til at slippe for grimme, overfyldte og lugtende containere uden for hver...
Som noget helt nyt indgår to almene boligforeninger i Allerød et samarbejde, som skal sikre en mere effektiv drift i de to foreninger. I praksis betyder det, at de to foreninger kan deles om driftspersonale, snerydning og tilbud på reparationsarbejde. Fra d. 1. december 2015 etableres et driftssamarbejde mellem Lillerød...
Efter en god dialog mellem Haderslev Kommune og Bevtoft Boligselskab er fire flygtninge flyttet ind hos boligselskabet. Det har givet anledning til stor ros fra Kommunen, som peger på den store imødekommenhed fra områdets beboere som en vigtig del af aftalen. Det var en tilfreds bestyrelsesformand, der d. 15. juni...
Efter at der er dannet en ny mindretalsregering, har vi i den almene sektor haft fornøjelsen af at læse regeringsgrundlaget og må med stor skuffelse konstatere, at boligområdet ikke nævnes med ét ord udover, at man skaber et ministerium, der hedder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Med andre ord er den...
Beboerne afgjorde onsdag aften fremtiden for 3 boligorganisationer i Middelfart Kommune. Med et stort flertal for en fusion er grundlaget for den nye fælles boligforening nu skabt. Beboerne har talt i både Boligselskabet af 1945 i Strib, Middelfart Andelsboligforening og Nordvestfyns Boligforening. På i alt 4 uafhængige ekstraordinære generalforsamlinger og...
Alle beboere og ansatte i Lillerød Boligforening tilbydes gratis og frivilligt sundhedstjek. – En samlet bestyrelse var enige om at tage imod tilbuddet fra Allerød Kommune om et gratis sundhedstjek, fortæller Birthe Petersen, formand for Lillerød Boligforening, som synes det er en knagende god idé. – Det er et frivilligt...
Bestyrelserne i Boligselskabet Strandparken og Dragør Andelsboligforening Engparken har besluttet at konkurrenceudsætte istandsættelsesarbejde forbundet med fraflytninger. Det giver store besparelser, der både kommer beboere og fraflyttere til gode. - Mange boligforeninger har faste leverandører til det arbejde, der udføres når en beboer flytter ud. Det kan være en aftale med...
- Det er mit hjem, man snakker om. Det er en skam, at folk der står uden for, kigger ind og laver ghettolister og prøver at gøre det til et træls sted at bo. Hvis der kommer en etiket på, så bliver det aldrig ændret, for så bliver folk bange...
Andelsboligforeningen Brandes sangkor har netop vundet BDK-prisen - en pris der gives til initiativer, der gavner lokalområdet og dets beboere. En gang om måneden mødes sangkoret, der kalder sig Hver fugl synger med sit næb og som holder til i Andelsboligforeningen Brande. De har netop vundet Boligkontoret Danmarks BDK-pris 2015...
Ringe Fritidsudvalg fra Boligforeningen Faaborg-Midtfyn er blevet hyldet med en pris for deres mange beboeraktiviteter som banko, spilleeftermiddage og børneklub, der skaber fællesskab og trivsel i hele boligafdelingen. Hver måned afholder Ringe Fritidsudvalg banko for alle i boligforeningen, men der bliver også spillet amerikansk lotteri og hestespil med deltagelse fra...
Boligselskabet Nordkysten er i weekenden blevet hyldet med en pris, fordi ildsjælen Hanne Grarup har skabt fællesskab og trivsel i Tibberupparken i Espergærde med beboerdrevne aktiviteter som café for beboerne, fællesspisning og havedyrkning. Tibberupparken gennemgår i disse år en forandring både fysisk og socialt. Et væld af beboeraktiviteter er blomstret...

Hovedkontoret

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V
Tlf. 35 44 80 80
E-mail: bdk@bdk.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 9-16
Fredag: 9-14

Lørdag, søndag og helligdage: Lukket