Boligkontoret Danmark hjælper med forvaltningsrevisionen

Hvad er forvaltningsrevision?

Det primære formål med forvaltningsrevisionen er at sikre, at et produkt kan produceres til den billigste pris, samtidig med at det løbende sikres, at produktet lever op til de kvalitetsmål, der er besluttet.

Vi ser forvaltningsrevision som en del af den samlede regnskabsaflæggelse, hvor også selve regnskabet for Boligkontoret og det etiske regnskab indgår.

I Boligkontoret Danmark er det vores filosofi, at forvaltningsrevisionen tjener mindst fire formål:

 • Ledelsesværktøjer til at styre virksomhedens produktion, herunder kvalitetssikring, målopfyldelse og økonomi.
 • En naturlig del af arbejdstilrettelæggelsen for og udviklingen af den enkelte medarbejder.
 • Inspiration og kilde til udvikling af nye og bedre arbejdsmetoder og produkter
 • Understøttelse af den demokratiske beslutningsproces i boligorganisationerne og i boligafdelingerne, herunder at sikre principperne for almen, god ledelsesskik.

I Boligkontoret Danmark vil arbejdet med forvaltningsrevision derfor være en kontinuerlig proces under stadig udvikling og forandring.

Hvordan gør Boligkontoret Danmark?

Vi arbejder med forvaltningsrevision på den måde, at vi udarbejder en rapport til revisionen og bestyrelsen, ligesom vi i henhold til Driftsbekendtgørelsen for almene boligorganisationer, har udarbejdet skriftlige forretningsgange samtidig med at der er er opstillet skriftlige målsætninger med succeskriterier.

I rapporten kan findes oplysninger om

 • økonomi
 • organisation
 • beboere
 • bebyggelser
 • køb af serviceydelser og
 • image og
 • overholdelse af interne forretningsgange

Kort og godt kan det siges, at forvaltningsrevision er et godt og brugbart middel til at få styr på og beskrive, hvordan man skal drive en offentlig virksomhed ved at opstille mål for alle aktiviteter, så de bagefter kan vurderes af en udenforstående - af en revisor.

 

Interesseret i at høre mere?

Kontakt forvaltningsdirektør Lars Lehmann for yderligere oplysninger.

Tlf. 73 76 21 66
Mail: lale@bdk.dk 

Hvad kan Boligkontoret hjælpe med? 

Pjecen Mål for alt

Siden 1996 har Boligkontoret systematisk udviklet forvaltningsrevision med målsætninger og forretningsgange for alle områder inden for boligadministration og ledelse af boligselskaber. I vores pjece Mål for alt, beskriver vi målsætninger, forvaltningsrevision og principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.