Styringsdialog

Minimum en gang årligt deltager Boligkontoret Danmark sammen med vores medlemmer - boligeselskabernene - på en styringsdialogsamtale med de kommuner, hvor vores medlemmers boliger ligger. 

Fælles mål og rammer

Styringsdialogsamtalerne er omdrejningspunktet for aftaler om fælles mål og rammer mellem boligorganisationerne og kommunerne, som skal være med til at sikre et tæt og effektivt samarbejde i dagligdagen.

Boligkontoret Danmark administrerer mange forskellige boligselskaber, som er beliggende i mange forskellige kommuner. Forskelligheden betyder blandt andet, at der er mange måder at organisere arbejdet på frem imod afholdelsen af styringsdialogsamtalerne, ligesom også kommunerne har organiseret og struktureret arbejdet med styringsreformen forskelligt.

Styringsdialogen trin for trin

  1. Forud for styringsdialogsamtalerne involverer Boligkontoret Danmarks ansatte (forretningsførere/konsulenter på afdelingskontorerne) de berørte beboerdemokrater i boligorganisationerne/boligafdelingerne for at få udfyldt styringsdialograpporten.
  2. Når styringsdialograpporten er færdig, indberettes den digitalt til kommunen.
  3. Herefter forbereder vi os sammen med vores medlemmer (boligselskaberne til styringsdialogmøderne, så der på selve styringsdialogmødet kan ske gensidig udveksling af informationer og forventninger til, hvordan den kommende tid skal gå, ligesom der kan ske et tilbageblik på det forgangne år.

Netop med baggrund i forskelligheden af boligselskaber og kommuner har Boligkontoret Danmark, Boligselskabernes Landsforening og Kommunernes Landsforening udarbejdet et erfaringskatalog over håndteringen af styringsdialogsamtalerne i en lang række kommuner.

Erfaringskataloget blev offentliggjort i forbindelse med et stort arrangement på Nyborg Strand den 7. april 2014, og kan læses her: Folder om styringsdialog

 

Interesseret i at vide mere?

Kontakt forvaltningsdirektør Lars Lehmann

Tlf: 73 76 21 66
Mail: lale@bdk.dk