Beboerambassadør

Beboerambassadørens rolle er at behandle klager over Boligkontoret som administration. Beboerambassadøren kan tage en fornyet vurdering af en sag, hvor der er opstået tvivl om eller kritik af Boligkontoret Danmarks håndtering eller beslutning i en sag. Sagen skal først forsøges løst lokalt, dvs. sammen med personalet fra afdelingskontoret, hvor selskabet hører til. Hvis det ikke lader sig gøre at opnå enighed, kan beboerambassadøren kontaktes for en vurdering.

Beboerambassadøren:

  • Styrker dialogen mellem beboere, bestyrelsen og Boligkontoret Danmark
  • Bidrager til sikring af lejernes og beboerdemokratiets retssikkerhed
  • Gør det lettere at spørge ind til eller udtrykke kritik i forhold til Boligkontoret Danmark
  • Bidrager til at forbedre Boligkontorets service gennem erfaring

Beboerambassadør

Kontakt Klaus Kramshøj på
tlf.: 2124 0042 eller på e-mail
beboerambassador@bdk.dk.