Friarealer og fællesområder

De fysiske omgivelser i et boligområde er afgørende for graden af tryghed og trivsel. Derfor er der en række hensyn, der er gode at indtænke, når der laves større renoveringer eller hvis afdelingen fx ønsker at lave en ny legeplads. Tænkes disse hensyn ind fra starten, er det med til at sikre, at det der etableres bliver brugt. 

Vi tilbyder

  • Rådgivning i, at skabe friarealer og fællesområder, der indbyder til ophold, aktivitet og øger trygheden
  • Varetagelse af processerne omkring beboerinddragelse, så det der etableres, stemmer overens med beboernes ønsker

Vi tilbyder både rådgivning til vores medlemmer samt eksterne parter.

Dreng Ser Paa Cykel Leg