Konfliktmægling

Konfliktmægling kan være den rette vej at gå, når naboskabet slår knuder. At bruge konfliktmægling som redskab i naboklager, kan skabe en større forståelse for hinanden og dermed gøre det lettere at løse eventuelle konflikter fremover uden at skulle involvere afdelingsbestyrelsen eller boligselskabet. 

Læs mere om hvordan vi tilbyder konfliktmægling til bestyrelser.

Stina Letvad
Stina Amdi Letvad
Tlf: 73 76 21 65
Mail: stle@bdk.dk