Rådgivning i bekymringssager

Vores boligsociale gruppe står til rådighed for bestyrelser og kollegaer med faglig viden og gode råd omkring håndteringen af sager, hvor en beboers adfærd, velbefindende eller lignende giver grund til bekymring.

Rådgivningen består blandt andet i at formidle bekymringen videre til evt. familie, netværk eller bygge bro til kommunen. Derved sikres, at beboeren får den rette hjælp - forudsat at beboeren selv ønsker det. 

Respekten for det enkelte menneske sættes højt, men vores erklærede mål er også at sikre hjælp til de beboere, som ikke selv formår at opsøge den.

Advice