Rådgivning til udsættelsestruede beboere

I Boligkontoret Danmark har vi fokus på, at alle vores beboere skal kunne forblive i deres hjem, også selvom de kommer i økonomiske vanskeligheder.

I 2011 startede Projekt Stop Udsættelser, hvor fem boligselskaber fik tilbudt en særlig opsøgende social og økonomisk rådgivningsindsats. Projektet udløb i 2015 med så gode resultater, at de bedste metoder føres videre som en fast del af Boligkontoret Danmarks services.  

Den rådgivende funktion

Beboere, som modtager en ophævelse af deres lejemål på grund af manglende huslejebetaling, tilbydes økonomisk rådgivning. Hensigten er at støtte den udsatte beboer eller familie i at:

  • Finde hurtige løsninger på den konkrete problemstilling
  • Skabe grundlag for en bæredygtig økonomi på den lange bane

Rådgivningen er et frivilligt tilbud.