Byggeri

Nybyggeri 450

Boligkontoret Danmarks byggeafdeling styrer nybyggerier og større renoverings- og moderniseringssager. Byggesagerne gennemfører vi ved at inddrage afdelingskontorets driftschefer, bygherrerne og nedsatte beboerdemokratiske byggeudvalg.

Yderligere

  • hjælper vi kommuner og regioner med at bygge
  • har vi ekspertise inden for byggeri af boliger for psykisk og fysisk handicappede
  • tilbyder vi byggeteknisk gennemgange og fremtidssikringsanalyser, som kan ligge til grund for landsbyggefondsstøttede renoveringssager

Vores ansatte har en bred vifte af kompetencer og uddannelser, og vi dækker derfor løsninger af mange og meget forskelligartede opgaver inden for nybyggeri, renovering og byggeøkonomi.

Vi varetager opgaver over hele landet

Opgaverne med byggeforretningsførelse styres og ledes af byggeafdelingens erfarne projektledere med støtte fra afdelingens byggeøkonomifunktion og vi har kontor på både Sjælland og i Jylland.