Almene Flex-boliger

Boligkontoret Danmark bidrager sammen med Boligselskabet Sct. Jørgen til at dække det stigende behov for billigere almene lejeboliger. Vi arbejder derfor på opførelsen af nye små lejeboliger til en overkommelig husleje flere steder i landet. Vi kalder disse boliger for Almen Flex-boliger ud fra et langsigtet perspektiv, hvor fokus både er at øge boligudbuddet her og nu, men også at sikre udlejningen og beboersammensætningen på den lange bane. Læs mere om Almene Flex-boliger her.

Almen Flex Boliger