Byggeforretningsførelse og rådgivning

Beretning Til Web 33

Boligkontorets byggeafdeling tilbyder byggeforretningsførelse og bygherrerådgivning for boligorganisationer og kommuner.

Boligkontorets hold af erfarne projektledere varetager bygherrens opgaver i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver. Vi tilbyder desuden:

  • Byggetekniske gennemgange
  • 5-års-eftersyn
  • Fremtidssikringsanalyser
  • Ekspertise inden for byggeri af boliger for psykisk og fysisk handicappede
  • Helhedsplaner
  • Udbud på finansielle ydelser

Byggeafdelingen sikrer endvidere, at de lovmæssige ansvarsforhold omkring byggeriet overholdes fra byggestart over aflevering til afslutning af 5-års-eftersyn.

Byggesag fra start til slut

Som byggeforretningsfører er Boligkontorets byggeafdeling med hele vejen: fra udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogrammer, forslag til finansiering, kvalitetssikring af projekterne til indgåelse af rådgiver- og entrepriseaftaler.

Alle byggesager gennemføres i tæt samarbejde med bygherre, byggeudvalg og driftschefer på det lokale afdelingskontor.

Kontorer i Jylland og på Sjælland

Boligkontorets byggeafdeling har kontor i både København og Silkeborg. Opgaverne varetages af erfarne projektledere og økonomer, der gennem mange års erfaring har opnået en høj faglig viden om byggeri, byggeriets planlægning og byggeriets drift.

Byggeafdelingen støttes af Boligkontorets øvrige stabsfunktioner inden for jura, økonomi, energistyring og drift.