Finansiering og låneomlægning

Finansiering Og Laaneomlaegning 450

Byggeøkonomifunktionen (BYG-ØKO) leverer byggeregnskaber og finansiering af byggesagerne.

BYG-ØKO er en integreret del af Boligkontoret Danmarks byggeafdeling. BYG ØKO bidrager til byggesagerne med den økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige ekspertise, der efterspørges af projektledere, forretningsførere, driftschefer og andre interessenter.

  • Byggeøkonomifunktionen hjemtager byggelån i det omfang, det er nødvendigt og udarbejder:
  • Byggeregnskaber
  • Landsbyggefondansøgninger og
  • Indberetninger til Statens indberetningssystem Bossinf.

Lån til den rigtige rente

Vi følger renteudviklingen nøje, så lånehjemtagelse i de ustøttede renoveringssager varetages bedst muligt, og vi:

  • hjemtager vi lån til den individuelle råderet
  • hjemtager a conto finansiering på skema B niveau i større, støttede renoveringssager og nybyggerisager
  • er til rådighed for forretningsførere, driftschefer og bestyrelser med lovgivningsspørgsmål i forbindelse med byggeøkonomi.
  • sørger for adkomstændring i forbindelse med afdelingssammenlægninger i det digitale tinglysningssystem

Et godt samarbejde med finansverdenen

Regelmæssige møder med bankerne og realkreditinstitutterne er en naturlig del af BYG-ØKOs samarbejdsform, hvor vi afstemmer hinandens forventninger. Samtidig får vi et uvurderligt indblik i institutternes arbejdsgange og politikker, og får afdækket tendenser i tiden og nye finansielle strømninger.

Vi tager i vores daglige arbejde højde for at et lån skal stå i ejendommen i mange år fremover, og bestemme huslejen, ikke bare for de nuværende lejere, men for kommende lejere i mange år fremover.