Fremtidsikringsanalyse

 

Hvilke behov skal boligerne imødekomme i fremtiden, og hvilke muligheder er der for at udvikle boligerne i den retning?

Boligkontoret Danmark tilbyder boligafdelinger at få udarbejdet en fremtidsikringsanalyse. Formålet med analysen er at give et bud på, hvad der kan få betydning for boligafdelingens konkurrenceevne fremover.

Del 1 - Boligafdelingens status

En analyse bliver udarbejdet på baggrund af:

 • Interviews med drift og afdelingsbestyrelse
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt beboere og personer på ventelisten
 • Gennemgang af befolkningsprognoser, kommunale statistikker, huslejeudvikling og det lokale boligmarked.
 • Gennemgang af bygninger og udearealer, tegninger, rapporter, energiforbrug, økonomi og en række andre forhold

Et grundigt tjek af boligafdelingen giver en idé om, hvordan boligafdelingen også i fremtiden er attraktiv for nuværende som kommende le¬jere.

Del 2 - Idéer samles i et inspirationskatalog

Inspirationskataloget samler forslag til løsninger. Del 2 er tænkt som et arbejdsredskab i den videre proces med udarbejdelse af en handleplan, og med værktøjer til at få klarlagt en fælles vision og foretage nødvendige prioriteringer.

6 hurtige

Fremtidssikringsanalysen...

 1. giver en 360° vurdering af afdelingen og afde¬lingens unikke udfordringer, set i forhold til både interne og eksterne forhold
 2. sikrer helhedsorienterede løsninger, hvor fysi¬ske, sociale og økonomiske løsningsforslag går hånd i hånd, tilpasset boligmarkedets nuværen¬de og fremtidige efterspørgsel
 3. sikrer at de foreslåede projekter igangsættes i den rigtige rækkefølge så det ene projekt ikke spænder ben for det næste
 4. sikrer at nuværende beboere og personer på ventelisten bliver hørt
 5. sikrer at fremtidsplanerne for den enkelte afdeling ligger i tråd med boligorganisationens samlede rammer og visioner
 6. udarbejdes af Boligkontoret Danmark, som bi¬drager med viden fra andre boligafdelinger

I den efterfølgende proces hjælper Boligkonto¬ret Danmark med:

 • At prioritere mellem forskellige løsningsmo¬deller
 • At sikre at fremtidsplanerne bliver forankret i driften på afdelingskontoret
 • At omsætte analysens resultater til konkrete handlinger

Ønsker I en fremtidssikringsanalyse?

Kontakt
Karina Lauridsen
kala@bdk.dk
Tlf: 63 12 75 95
Mobil: 23 62 95 05