Nybyggeri

Boligkontoret Danmarks byggeafdeling varetager bygherrens opgaver i forbindelse med nybyggeri.

Boligkontorets byggeafdeling er med hele vejen, når der bygges nyt – fra første fase af drøftelser med boligorganisation og kommune, og når der indgås aftaler med rådgiver og entreprenør.

Byggesagen startes op i et tæt samarbejde mellem projektleder og byggeafdelingens økonomer, der sørger for:

  • Budgetlægning
  • Fastlæggelse af den rette langsigtede finansiering
  • Afdækning af særlige risikoforhold, der senere i sagens forløb vil kunne vanskeliggøre regnskabsaflæggelse og finansiering