Renoveringer

Renoveringer 450

Boligkontorets byggeafdelinger varetager i samarbejde med boligafdelingernes driftschef bygherrens opgaver i forbindelse med både store og små renoveringsopgaver.

Ansøgninger til Landsbyggefonden

Ved større renoveringssager og som led i fremtidssikring af boligafdelingerne, er det ofte nødvendigt at søge om renoveringsstøtte og huslejestøtte hos Landsbyggefonden.

Byggeafdelingen udarbejder ansøgning og de hertil nødvendige helhedsplaner.

Med Landsbyggefondsansøgningerne hjælper vi afdelingerne med at søge støtte til bl.a.:

  • genopretning af byggeskader
  • forbedring af fællesarealer
  • tilgængelighedstiltag og
  • lejlighedssammenlægninger

Vi varetager hele opgaven fra ide, til godkendt ansøgning, gennemførsel og aflevering.

Byggeafdelingen varetager ligeledes en lang række ustøttede renoveringsopgaver, så som udskiftning af tag og vinduer.

Vi repræsenterer bygherren

Både i støttede og ustøttede renoveringssager repræsenterer Boligkontorets byggeafdeling bygherren over for de øvrige parter i byggesagen.

Projektlederen fra byggeafdelingen

  • administrerer byggesagen
  • koordinerer med byggeudvalget, driftschefen, rådgiverne og myndighederne
  • har ansvaret for at udgifterne bl.a. i forbindelse med ansøgningen til Landsbyggefonden og anlægsudgiften holder sig inden for budgetrammen.