Oplæg fra konferencen for driften 2017

i foråret 2017 blev driftskonferencen afholdt i Nyborg med deltagelse af 124 ansatte.

 

Læs programmet for driftskonferencen d. 29. og 30. marts 2017 her

 

Nedenfor kan du finde materiale fra oplæg og workshops.

 

Under Driftskonferencen var der følgende oplæg i plenum:

Velkommen til driftskonferencen v/Forvaltningsdirektør Lars Lehmann

Afslutning på driftskonferencen v/Forvaltningsdirektør Lars Lehmann

 

Deltagerne på Driftskonferencen kunne deltage i følgende workshops:

 

Workshop 1: Hvorfor købe 2 koteletter til 3 koteletters pris

Information om forskellige former for indkøb, tilbud og indkøbsaftaler m.m

v/indkøbschef Anne Løvgreen og indkøbsassistent Mette Linnemann

 

Workshop 2: Det tager 12 gode oplevelser for at kunden glemmer én dårlig

Få værktøjer til at styrke din kommunikation og service til beboerne i hverdagen

v/kommunikations og marketingchef Karina Lauridsen og boligrådgiver Maria Dyrborg

 

Workshop 3: So ein - energiespare - ding

Få overblik over ny energispareteknologi og muligheder for at sænke forbruget

v/energi & Miljøchef Jesper Telcs og projektleder og energikonsulent Dea Christine Melbye

 

Workshop 4: Rigtige regneark eller russisk roulette

Få værktøjer og overblik over budgetter, budgetkontrol, håndværkerpriser m.m

v/økonomi- og regnskabschef Michael Pedersen og controller og regnskabskonsulent Mads Carstensen

 

Workshop 5: Få en god hverdag - få styr på arbejdsmiljøet

Få værktøjer til at undgå ulykker og sikre et godt arbejdsmiljø

- Arbejdsmiljøhåndbogen 2017

- Personlige værnemidler

- Oplæg om arbejdsmiljø

v/driftsforretningsfører Finn Weidekamp

 

Workshop 6: Trivsel og tryghed i boligafdelingen

Få værktøjer og råd til hvordan du kan øge trvisel og tryghed i boligafdelingen

- Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder

- Oplæg om trivsel og tryghed

v/chefkonsulent Charlotte Sommer Bjørnsgaard og boligsocial udviklingskonsulent Katja Giebel

 

Teambuilding GSP-Adventure

På driftskonferencens første dag var der om eftermiddagen en samarbejddsøvelse arrangeret af firmaet CoastZone. Øvelsen bestod i en GPS-skattejagt, hvor halvdelen af holdet blev sendt afsted med en mobiltelefon, mens den anden halvdel af holdet fulgte deres holdkammerater tæt på en storskærm indenfor og ved hjælp af skærmene, GPS-koordinator og en mobiltelefon skulle de guide deres holdkammerater hen til de rigtige poster.

Se resultaterne fra teambuilding-øvelsen her