Effektiv drift

Projektet En innovativ vej til effektiv drift består af 6 kapitler, hvortil der hører en række konkrete værktøjer til opgavestyring, planlægning og proces. Få værktøjerne og vejledningerne her.

Læs hele AlmenVejledningen med alle resultaterne her.  

Læs Anbefalinger til God Almen Drift, der indeholder hovedkonklusioner og anbefalinger fra rapporten i en forkortet version.

Du kan se et overblik over de 6 kapitler og hvilke værktøjer, du kan finde under dem her:

Kap. 1. Driftsmodeller og organisering

 • Driftens Årshjul (skabelon)
 • Månedsplan, flere afdelinger (skabelon)
 • Ugeplan (skabelon)
 • Planlægningsark, samarbejde på tværs
 • Serviceaftale med afdelingsbestyrelser
 • Serviceaftale, en afdeling (skabelon)
 • Serviceaftale, teamopdelt drift (skabelon)

Kap. 2. Ledelsens rolle – og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

 • En undersøgelse af driftschefer og inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Kap. 3. Procesvejledning

 • Informationsflow - et eksempel
 • Interessentanalyse
 • Kommunikationsstrategi - et eksempel
 • Målhierarki - målsætninger og leverancer
 • Målsætnings- og handleplan
 • Tids- og handleplan for opstart af forsøg
 • Workshop-præsentation - beboerdemokrater
 • Workshop-præsentation - medarbejdere
 • Workshop-præsentation_samlet beboerdemokrater og medarbejdere

Kap. 4. Beboertilfredshed

 • Bilag: Tilfredshedsundersøgelse om driften

Kap. 5. Nøgletal og benchmarking

Kap. 6. Indkøb og udbud