Flyttekursus

Formålet med kurset er at klæde dig på til at varetage ind- og udflytninger i din boligafdeling. Kurset omhandler regler og praktiske forhold omkring flytninger.

Følgende gennemgås og drøftes:
•    Procedurerne for ind- og udflytning
•    Forskellene på misligholdelse, slid og ælde
•    Vedligeholdelsesregler
•    Dokumentation af misligholdelse, herunder billeddokumentation
•    Vurdering af gulv- og malerarbejde
•    Brug af IT (EG bolig) i forbindelse med flyttesager
•    Mødet med beboerne, den gode service

Herudover laver vi ind- og fraflytningssyn i nogle flyttelejligheder, hvor vi selv skal vurdere hhv. hvilke arbejder der skal udføres, hvem der skal betale, hvordan arbejdet er udført og om lejligheden er indflytningsklar.

Målgruppe
Alle ejendomsfunktionærer der varetager ind- og udflytningssyn.


Tid og sted

Dato Tidspunkt Sted Tilmeldingsfrist
 27. - 28. feb. 2017  8.30 – 15.30 

 Fælleshuset
 Kajerød Vænge 1,
 3460 Birkerød

 14. feb. 2017
 27. - 28. april. 2017  8.30 – 15.30

 Skovhuset Kolding,
 Skovvejen 64 A,
 6000 Kolding

14. april 2017


Pris
Pris pr. deltager: 3.000 inkl. moms. Der vil være frokost, kaffe og kage.
Deltagerantal: Minimum 6 og maksimum 12

Undervisere     
Finn Weidekamp, Driftsforretningsfører Boligkontoret Danmark
Karina Lauridsen, Kommunikation- og marketingschef Boligkontoret Danmark
Henriette Fabritius Tengnagel, Boligkontoret Danmarks advokat
Lokal malermester til undervisning i vurdering af gulv- og maler arbejde
Lokal ejendomsfunktionær til fremvisning af boliger der skal synes

Tilmeld dig flyttekurset her:

Udfyld blanketten og tryk send.

Flytning