Dit/jeres fremsendte tilbud på arbejde/ydelse er blevet valgt

Kære [indsæt kontaktperson]

Med henvisning til tidligere fremsendte e-mail omkring tilbud på arbejde/ydelse i boligafdelingen, skal jeg hermed takke for fremsendte tilbud.

Som det fremgik af tilbudsindhentningen, er der i henhold til boligselskabets vedtagne målsætninger og forretningsgange indhentet flere tilbud på arbejdet/ydelsen. Jeg har dog fornøjelsen af, at kunne meddele, at det tilbud vi modtog fra dig, er det tilbud, som vi ud fra det valgte tildelingskriterium anser for at være det mest fordelagtige tilbud for boligafdelingen.

Øvrige tilbudsgivere var:
[indsæt firmanavne]

Begrundelse for tildeling:
[indsæt kort – men dog fyldestgørende begrundelse for tildeling i forhold til det valgte tildelingskriterium]

Vi kan derfor meddele, at dit/jeres firma er valgt til at forestå/levere arbejdet/ydelsen, hvorfor jeg skal bede dig kontakte mig, så vi kan få lavet en aftale omkring det nærmere forløb.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med fokus på levering af en god kvalitet.

Slutteligt skal jeg henvise til vores standardleverandørbetingelser.