Information om råderet (Din Bolig - dit valg)

Hej (indsæt navn)

Jeg fremsender hermed som lovet yderligere information omkring råderet (Din Bolig – dit valg).

Via dette link information Din Bolig - Dit valg (sørg for at linket virker eller download folderen og vedhæft den mailen) kan du finde yderligere oplysninger om råderet, og du er selvsagt velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål omkring mulighederne for at benytte råderetten. I så fald skal du spørge efter en driftschef.

Derudover kan du via dette link rabataftaler med køkkenfirmaer (tjek at linket virker eller kopiere webadressen over i mailen) se, hvilke køkkenfirmaer som Boligkontoret Danmark har indgået aftale med i forhold til opnåelse af rabat.

Slutteligt kan jeg oplyse, at den typiske sagsgang i en råderetssag (Din bolig – dit valg) er følgende::

1.    Beboerne indhenter selv tilbud i henhold til specifikationsliste.
2.    Ansøgningsskema med tilladelse til eventuelle bygningsmæssige ændringer afleveres sammen med specificeret tilbud og tegning til Boligkontoret.
3.    Boligkontoret sender kontrakttillæg til accept og underskrift hos beboeren. Underskriften på dette tillæg er bindende.
4.    Boligkontoret sender standardbrev til leverandør, hvor det præciseres, at eventuelle andre arbejder, udover det afdelingen kan finansiere, skal afregnes direkte med beboeren.
5.    Udførelse af arbejdet.
6.    Godkendelse af arbejdet.
7.    Boligkontoret betaler regninger.
8.    Lejetillæg i henhold til kontrakttillægget opkræves via huslejen.