Manglende godkendelse af arbejde udført i bolig

Kære [indsæt kontaktperson]

Du/I har for firmaet [indsæt firmanavn]  udført arbejde i boligen beliggende [adresse], og jeg har netop været nede for at kontrollere det udførte arbejde, som bestod i at [beskriv kortfattet arbejdet].

Jeg skal hermed meddele dig, at vi fra boligafdelingens side ikke kan godkende arbejdet, hvorfor jeg skal bede dig kontakte mig, så vi kan lave en aftale omkring udbedring af de fejl og mangler jeg/vi har konstateret ved det udførte arbejde.

Da arbejdet er udført i en bolig, er det naturligvis nødvendigt at vi skaffer adgang til boligen, hvilket skal aftales med beboeren. Så lad mig snarest høre fra dig, så jeg efterfølgende kan tage fat i beboeren for en ny aftale – på forhånd tak!