Tak for den fremsendte ansøgning om opsætning af udestue

Kære (indsæt navn)

Tak for den fremsendte ansøgning om opsætning af udestue ved boligen beliggende (indsæt adresse).

For en god ordens skyld skal jeg oplyse, at vi nu vurderer ansøgningen, hvorefter du vil høre nærmere fra mig.

Såfremt vi kan give tilladelse til opsætning af udestuen, vil tilladelsen være betinget af nedenstående:

•    At al arbejde udføres håndværksmæssig korrekt
•    At arbejdet udføres, uden udgifter for afdelingen.
•    At eventuelle myndighedsgodkendelser indhentes forinden arbejdet opstartes.
•    At eventuelle el eller vvs arbejder bliver udført af autoriserede håndværkere.
•    At tegninger og dimensioneringer på eventuel allerede godkendt ”standard” udestue i boligafdelingen følges og efterleves.
•    At regnvand holdes på egen grund via faskine – afløb må ikke tilsluttes eksisterende kloakker uden særlig tilladelse fra kommunen
•    At udestue efter forlangende nedtages i forbindelse med fraflytning (vil fremgå af eventuel tilladelse).

Lige så snart vi har behandlet ansøgningen, vil du får et svar.

Såfremt du har spørgsmål eller yderligere kommentarer til denne e-mail, er du velkommen til at kontakte mig.