Tak for fremsendt tilbud på arbejde/ydelse i boligafdelingen

Kære [indsæt kontaktperson]

Med henvisning til tidligere fremsendt e-mail omkring tilbud på arbejde/ydelse i boligafdelingen, skal jeg hermed takke for fremsendte tilbud.

Som det fremgik af tilbudsindhentningen, er der i henhold til boligselskabets vedtagne målsætninger og forretningsgange indhentet flere tilbud på arbejdet/ydelsen.

I den forbindelse skal det oplyses, at leveringen af arbejdet/ydelsen vil blive tildelt [indsæt firmanavn på vinder af tilbudsindhentningen], som ud fra det valgte tildelingskriterium fremkom med det bedste tilbud for boligafdelingen.

Øvrige tilbudsgivere var:
[indsæt firmanavne]

Begrundelse for afslag:
[indsæt kort – men dog fyldestgørende begrundelse for afslag i forhold til det valgte tildelingskriterium]

Vi takker for den interesse, som er udvist i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Vi udbyder løbende tilsvarende arbejde/ydelser, og vi håber, at du også fremadrettet vil være interesseret i at afgive tilbud.