Medarbejdernyt

Nye og fratrådte medarbejdere i marts 2018

 

Nyansættelser:

Jette Schiøtt er pr. 15. marts 2018 ansat som juridisk sekretær i Jura-afdelingen og erstatter Mette Linnemann, som fortsætter som indkøbsassistent i Indkøbsafdelingen.

Michelle Hammer er pr. 12. marts 2018 ansat som drift- og vedligeholdelseskonsulent i Driftssekretariatet.

 

Fratrædelser:

Tine Larsen fratræder som boligrådgiver på Hillerød afdelingskontoret d. 31. marts 2018

Kim Frederiksen fratræder som specialkonsulent i sekretariatet d. 31. marts 2018