Personaleforhold

Cykel Hjaelp

Vi har tre overenskomster i Boligkontoret Danmark, som er indgået i samarbejde med BL (Danmarks Almene Boliger). Det er:

  • HK
  • AC
  • Faglig Puls

Fælles for dem alle er, at de regulerer vores arbejdstid, løn, pension, ferie mv.

Alle ansatte er desuden omfattet af en sundhedsordning hos Mølholm Forsikring.

Herudover har vi en række personaleforhold, som ikke er omfattet af overenskomsterne. Det er for eksempel vores:

  • personalepolitikker
  • personaleforeninger
  • særlige indkøbsaftaler
  • personalegoder

For eksempel har vi fri fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 1. maj og Grundlovsdag.

Vi har attraktive indkøbsaftaler hos en række forhandlere, aktive personaleforeninger, stor personalekonference hvert år og en række andre personalegoder, der gør det ekstra godt at være ansat i Boligkontoret Danmark.