Uddannelse og kompetenceudvikling:

I Boligkontoret Danmark arbejder vi aktivt på at tiltrække og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere.

Vores mål i Boligkontoret Danmark er at være blandt en af de mest attraktive og krævende arbejdspladser i den almene sektor. Vi vil levere den bedste service, være på forkant med den almene sektors udvikling, og så tror vi på at udvikling motiverer.

Uddannelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere er derfor noget vi hele tiden har fokus på.

Blandt branchens bedste

Vi har gennemført to talentudviklingsprogrammer hver af to års varighed med over 35 medarbejdere og er i øjeblikket i gang med flere større uddannelsesforløb for grupper af medarbejdere:

  • Lederuddannelse
  • Sagsbehandleruddannelse
  • Driftschefuddannelse og
  • Fagkurser konsulenter