Udvikling

Strategi- og udviklingsplaner, boligsociale helhedsplaner, beboerdemokratiudvikling og kurser, tilfredshedsundersøgelser for bestyrelser og beboere med videre.

Udviklingschef

Katja

 Katja Lindblad
 klin@bdk.dk  
 Tlf: 73 76 21 68
 Mobil: 22 32 55 04

Konsulenter

Boligsocial konsulent Karin Stenumgaard, tlf. 73 76 26 15, kast@bdk.dk

Boligsocial konsulent Nada Jørgensen, tlf: 73 76 21 41, nadj@bdk.dk 

Boligsocial udviklingskonsulent Katja Giebel, tlf.: 73 76 21 42, kagi@bdk.dk   

Politisk konsulent Anders Peo Fajers, tlf.: 73 76 21 73, anbf@bdk.dk   

ErhvervsPhD

Mia Felbo-Kolding, miko@bdk.dk