Markedsføring af almene boliger

Markedsforing 450
Boligkontoret Danmarks medlemmer deltager løbende på forskellige messer for at markedsføre vores boliger og fordelene ved at bo til leje.

Marketing er en stabsfunktion hos Boligkontoret Danmark, der overvåger og indberetter udlejningsdata og arbejder med at sikre tidssvarende udlejningsværktøjer.

Ligeledes følger og analyserer vi udviklingen i efterspørgslen på de lokale boligmarkeder for at kunne tilpasse vores boligudbud og kommunikation hertil.

Vi arbejder både med udlejningsfremmende tiltag i boligorganisationerne for at synliggøre boligudbuddet og med markedsføringsstrategier i nybyggeri og renoveringssager.

Internt er vi tovholder på den løbende udvikling af vores udlejningsservice.

Kontakt marketingafdelingen

Inspirationskataloget

Gå på opdagelse i Boligkontoret Danmarks inspirationskatalog og få idéer til, hvordan jeres boligselskab kan profilere jeres boliger lokalt.