Værdier og mål

Vaerdier Og Maal 450

Boligkontoret Danmarks organisatoriske og administrative opbygning er baseret på fem grundlæggende værdier, som udgør hjørnestenene i vores daglige arbejde:

  • Nærvær
  • Mangfoldighed
  • Fællesskab
  • Engagement
  • Ordentlighed

Vores idégrundlag

Boligkontoret Danmark er et medlemsejet administrationsselskab, som bygger på demokrati, fællesskab, mangfoldighed og nærvær med respekt for det enkelte medlems og den enkelte beboers integritet.

Vores mission

Igennem vores fællesskab at sikre velfungerende boligorganisationer, boliger og boligområder. Vi mener, at alle har ret til et godt sted at bo med størst mulig indflydelse på egne boforhold inden for hjemmets fire vægge såvel som udenfor i nærområdet.

Målsætninger

Boligkontoret Danmarks målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv understøtter vores vedtagne forretningsstrategi inden for områderne:

  • Administration
  • Drift og vedligeholdelse
  • Byggeri, renoveringer, miljø og energi
  • Boligsocial indsats
  • Beboerdemokrati

Almen social ansvarlighed

Boligkontoret Danmarks repræsentantskab har vedtaget en politik for Boligkontorets og boligorganisationernes indsats inden for CSR: Almen Social Ansvarlighed.

Den 9. september 2014 underskrev bestyrelsen i Boligkontoret Danmark Code of Conduct og godkendte forslaget til Etiske spilleregler for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. De etiske spilleregler er udarbejdet af Boligkontoret Danmark som en del af god selskabsskik.

Klima, energi og miljøpolitik

Boligkontoret Danmarks repræsentantskab har vedtaget en politik for Boligkontorets indsats for at blive en bæredygtig boligadministration og tilskynde boligorganisationerne til klimarigtige løsninger ved byggeri, drift m.v.: 
Boligkontorets klima, energi og miljøpolitik

Forvaltningsrevision: Mål for alt

Boligkontoret arbejder målrettet med forvaltningsrevision og samler hvert år en status i rapporten Mål for alt til bestyrelsen og boligorganisationerne. 

Mål for alt indeholder statistik og gennemgang af projekter og undersøgelser samt målinger blandt beboertillidsfolk og medarbejdere.

God selskabsskik

Boligkontoret Danmark arbejder efter retningslinjer for god selskabsledelse.

I vores pjece "God selskabsskik" - er en række anbefalinger til arbejdet og tjekskemaet "Følg eller forklar - opfølgning på god selskabsskik"
som vi selv udfylder og indsender hvert år til den tilsynsførende kommune.

Skemaet er til brug for beboere, offentlighed, revision og myndigheder.