Vores ledelse

Boligkontoret Danmark er en medlemsejet forening med 58 boligorganisationer. Repræsentantskabet, der er øverste myndighed mødes en gang årligt og vælger bestyrelsen med 17 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af medarbejderne.

Vores repræsentantskab vælger bestyrelsen og formanden. Alle medlemmer har en omfattende indflydelse gennem lokalråd, netværksgrupper og udvalg.


Vi sørger for, at der fra lokalt hold er mulighed for at præge udviklingen i Boligkontoret og og en tæt kontakt til direktionen, ledere og medarbejdere i organisationen.

Direktion

Michael1 Lars2  
Michael Demsitz
Administrerende direktør
micd@bdk.dk

Lars Lehmann
Forvaltningsdirektør
lale@bdk.dk

 


Bestyrelse

Boligkontoret Danmarks bestyrelse består af 17 medlemmer, heraf to valgt af medarbejderne. Bestyrelsen mødes 8 – 10 gange årligt.

Bestyrelsen udpeger næstformanden og tre ekstra medlemmer til forretningsudvalget, der består af fem personer.

Beretning Til Web 99 Beretning Til Web 109
Klaus Bentzen
Formand
klbe@bdk.dk
Bjarne Almind Johansen
Næstformand
bjaj@bdk.dk