Øvrige udvalg

 

 • Beboerdemokratiudvalget
  Giver administrationen sparring om beboerdemokratiske og boligsociale forhold og står for udvikling af kurser og konferencer for bestyrelserne.

 • Kommunikations- og marketingudvalget
  Arbejder med Boligkontorets kommunikation og markedsføring og giver sparring ved produktion af magasiner, nyhedsbreve, hjemmesider og ved igangsættelse af kampagner. Kommunikations- og marketingudvalget uddeler ligeledes Boligkontorets årlige hæderspris, BDKprisen.

 • Kursusudvalget
  Udvalgets formål er at medvirke til at fremme og udvikle kurser for beboerdemokratiet, medarbejdere samt, og medlemmernes ansatte. Derudover skal udvalget medvirke til at fremme nye initiativer, der kan udvikle kurserne, workshops og seminarer i Boligkontoret Danmark.til gavn for beboerdemokrater og ejendomsfunktionærer. Udvalget mødes efter behov, dog mindst to gange om året.

 • Revisions- og risikoudvalg
  Udvalgets formål er via interne kontroller og revision at sikre korrekt og rettidig leverancer af boligadministration i henhold til Boligkontorets vedtagne målsætninger samt forretningsgange, ligesom udvalget tillige skal påse, at Boligkontoret aktivt forholder sig til de risici som direktionen og bestyrelsen årligt fastlægger.

 • Bygge, teknik og energiudvalget
  Udvalget skal bidrage med idéer, sparring og initiativer til administrationen og bestyrelsen samt evaluere administrationens arbejde indenfor udvalgets arbejdsområder. Udvalget skal tillige sikre optimal vidensdeling til medlemmerne omkring emner som ligger indenfor udvalgets arbejdsområde, herunder sikre, at den nyeste viden indenfor nybyggeri, renoveringer, materialevalg, energi og miljø er tilgængelig for administrationen og beslutningstagerne, såvel administrativt som politisk.

Udvalgene mødes tre gange årligt.