Revisions- og risikoudvalg

Medlemmer i revisions- og risikoudvalget

  • Inge-Lise Danielsen, Boligselskabet Nordkysten
  • Alex Gren, Boligforeningen Lillebælt
  • Jens Hunderup, Ribe Boligforening
  • Lars Andreasen, Boligselskabet Nordkysten
  • Søren Keldorff, Boligselskabet Strandparken 
  • Michael Demsitz, adm. direktør
  • Lars Lehmann, forvaltningsdirektør
  • Michael Pedersen, regnskabschef
  • Bent Gail-Kalashnyk, specialkonsulent 
  • Line Aagaard Nilausen, sekretær for udvalget