Repræsentantskab

 Repmoede 450

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Boligkontoret Danmark og samles en gang om året i juni måned.


Repræsentantskabet træffer alle væsentlige beslutninger bl.a. om

  • prispolitik
  • budget
  • målsætningsprogram

og vælger formanden samt 12 medlemmer af bestyrelsen.

Hvert boligselskab har mindst to medlemmer i repræsentantskabet, der består af ca. 150 personer. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af boligselskaber med mere end 900 boligenheder og to medlemmer udpeges af medarbejderne.