De unge beboerdemokrater – hvor er de henne?

Med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, startede Boligkontoret Danmark i 2012 et projekt, der sætter fokus på de unge beboeres manglende deltagelse i beboerdemokratiet.

Der er i dag et højt aldersgennemsnit i boligforeningernes bestyrelser. For at sikre et generationsskifte og et beboerdemokrati, der repræsenterer alle beboeres interesser, er der brug for mere viden om, hvordan vi får de unge beboere til at engagere sig mere i det beboerdemokratiske arbejde.

Projektets undersøgelser

For at afdække de unge beboeres holdninger til beboerdemokratiet har Boligkontoret Danmark gennemført spørgeskemaundersøgelser

  • blandt allerede aktive beboerdemokrater i alderen 18 – 34 år
  • blandt unge almene beboere i hele Danmark
  • af afdelingsbestyrelsesformændenes holdning til unge i bestyrelserne.

samt

  • fokusgruppeinterviews med unge beboere i almene boliger for at tilvejebringe et mere dybdegående indblik i de unge beboeres tanker og ønsker.

Udvikling af værktøjskasse

Med den viden vi opnår fra undersøgelserne, vil vi udvikle en værktøjskasse med forskellige redskaber til at gøre beboerdemokratiet mere moderne og attraktivt for de unge beboere. F.eks.:

  • større brug af digitale løsninger
  • mere oplysning og information
  • større fokus på muligheden for ad-hoc arbejde i interessebestemte beboerudvalg

Denne værktøjskasse skal først afprøves i tre testafdelinger i forskellige boligafdelinger i et år. Derefter skal værktøjskassen udbredes og forankres i hele branchen, som en pakke af redskaber, de enkelte bestyrelser kan benytte til at gøre beboerdemokratiet mere attraktivt for de unge beboere.

Målet er at skabe mere dynamik og udvikling at få flere unge kræfter ind i det frivillige arbejde i boligforeningerne, samt styrke fællesskabet og give de unge et stærkere tilhørsforhold til deres boligområde.

Redskaber til at få flere frivillige i boligafdelingen

Her er forskellige redskaber, der kan hjælpe til at få flere frivillige beboere til at deltage på nye måder i beboerdemokratiet.

Frivillighedsfolderforside Pjece om frivilligt arbejde I pjecen kan du få gode idéer, inspiration og konkrete værktøjer til at styrke beboernes engagement i din afdeling og finde nye frivillige. Læs pjecen om frivilligt arbejde

 

Kompetencekort Kompetencekort Med kompetencekortet kan du få overblik over hvilke kompetencer, der er i din afdeling. Download kompetencekortet i pdf-format

 

Frivillighedsplakat Plakat Hæng plakaten "frivillighedsmodellen" op på kontoret. Så kan alle se, hvilke opgaver der findes i beboerforeningen. Hent plakaten i pdf-format

Her kan du læse om hvordan vi prøver at finde nøglen til de unge beboerdemokrater:

DUB Ikon

 

Mange vil gerne lave frivilligt arbejde

Frivillighed

Få en nem metode til at finde frem til beboernes kompetencer og hvor meget, de er intersserede i at involvere sig.

Kontakt udviklingschef Katja Lindblad, klin@bdk.dk, tlf.
73 76 21 68 for mere information.

Læs mere om projektet

Spørgeskemaundersøgelse 2013 om de unge beboeres syn på at deltage i bestyrelsesarbejde og andet frivilligt arbejde i pdf-format

Artikel fra Boligen, december 2013 - i pdf-format

Artikel fra BoDK nr. 73, november 2013 - i pdf-format

Artikel fra BDKnyt, september 2013 - i pdf-format