E-syn og besparelser

Boligkontoret Danmark tilbyder nu vores boligforeninger og boligselskaber at indføre E-syn ved ind- og fraflytninger. Elektronisk syn gør synet papirløst og foregår med en tablet i hånden. Synsrapporten laves online ligesom rekvirering af håndværkere til istandsættelse sker ved afslutningen af synet.

Brugen af elektronisk syn giver tidsbesparelser - og ikke kun det. Kombinationen af opmåling af boligerne til E-syn og gennemførelsen af udbud af istandsættelsesarbejdet giver store besparelser.

Partnerskab med InCom

Boligkontoret har indgået et partnerskab med It-firmaet InCom om at gennemføre analyser, opmålinger og kontroller af vores mange forskellige boliger. InCom laver digitale tegninger i 2D og 3D med flademål - væg, gulv, vinduesflader etc. - der via vores boligadministrative system EG:bolig skal bruges til E-syn og selskabernes hjemmesider.

Udbud af malerarbejde giver store besparelser

E-syn letter arbejdet og giver tidsbesparelser for medarbejderne ved hver fraflytning. Vælger man også at udbyde istandsættelsen i konkurrence blandt håndværkerne, har det givet besparelser på helt op til 40 % til gavn for fraflyttere og de øvrige beboere i boligafdelingen.

Tilbud om E-syn

Boligkontoret tilbyder nu de første boligselskaber E-syn, og processen varer ca. 6 måneder før alt er digitaliseret, og medarbejdere er uddannet i brug af systemet. Hvis du ønsker at vide mere on E-syn, eller ønsker et konkret tilbud på E-syn i dit selskab, kan du kontakte Boligkontorets sekretariat på 35 44 80 80.

Læs mere i folderen Tilbud om E-syn.