Effektiv drift

Effektiv Drift 450

Projektet En innovativ vej til effektiv drift har haft som formål at nytænke og effektivisere den daglige drift i boligafdelingerne til gavn for beboerne. Projektet har blandt andet haft fokus på at undersøge, hvordan den daglige drift af boligafdelinger er tilrettelagt i den almene boligsektor og på den baggrund at identificere ”best practice” for almen drift.

Følgende punkter har været styrende for projektet:

 • At opnå større viden om organiseringens og arbejdskulturens påvirkning af udgifterne til driften
 • At billiggøre driften i sektoren generelt
 • At øge medarbejdertilfredsheden blandt ejendomsfunktionærer
 • At fastholde en høj tilfredshed med den leverede beboerservice
 • At identificere ”best practices”

Resultater

Resultaterne af projektet En innovativ vej til effektiv drift er blevet til en erfaringsopsamling i forhold til, hvordan man gennemfører forandringsprocesser i driften af boligområderne. Der er blevet lagt vægt på, hvordan man gennemfører en god forandringsproces, samt hvilken rolle ledelse spiller, når man skal gennemføre forandringer, der griber ind over for både beboere, afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer. Hele vejledningen kan findes her.

Bogen ”Bedre og billigere” er skrevet på baggrund af et seminar, hvor driftsfolk på tværs af sektoren delte erfaringer med hinanden om både processer, organisering og om hvordan man som driftschef kan imødekomme beboerdemokratiet og håndtere gennemførelse af store forandringer i boligafdelingerne. Bogen er tænkt som en håndbog til driftsfolk. Læs bogen her.

Ansvarlige for projektet:

Ida Ravnholdt Poulsen, idpo@bdk.dk, Projektleder i sekretariatet, Boligkontoret Danmark

Og Klaus Kramshøj, Seniorkonsulent i sekretariatet, Boligkontoret Danmark

 

Projektet blev støttet gennem den almene forsøgspulje i regi af Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet, tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undervejs modtog projektet yderligere støtte fra Landsbyggefonden og Nykredit Fond.

 

Tak til følgende Boligorganisationer, herunder driftschefer, ejendomsfunktionærer og bestyrelsesmedlemmer, for deltagelse i projektets forsøg:

 • Boligforeningen 3B, afdelingerne i Urbanplanen
 • Himmerland Boligforening, afdelingerne i Kanalkvarteret
 • Boligselskabet Strandparken
 • Nakskov Almene Boligselskab
 • Boligselskabet Nordkysten
 • Midtjysk Boligselskab

Effektiv Drift Ikon

Publikationer

Afrapportering

Du kan læse de første to kapitler i AlmenVejledningen "En innovativ vej til effektiv drift”. Det er afrapporteringen på Boligkontorets store projekt om effektiv drift, som startede i 2013.