Projekt P23 - fra viden til forandring

Hvordan skaber vi bedst en forandringskultur i den almene sektor?

Med projektet P23 – Fra viden til forandring var formålet at skubbe på, så den almene sektor bliver mere åben over for forandringer og samtidig har de nødvendige redskaber til at håndtere og selv skabe forandringer. Dette er bl.a. relevant i gennemførelsen af de større projekter som boligselskaber står over for, især inden for renovering og i boligsociale og udviklingsorienterede projekter.
Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2014.

Projektets dele

  • Forandringsagentuddannelsen (16 kursusgange)
  • Forandringsprojekter hos de deltagende organisationer
  • Læringsgrupper for forandringsagenterne
  • Individuel coaching af forandringsagenterne

Nøglemedarbejdere lærer at skabe forandring

De 12 forandringsagenter blev udpeget af de deltagende 7 organisationer: 3B, Himmerland Boligforening, KAB, Boligkontoret Danmark, Boligselskabet Sct. Jørgen, AL2bolig og ØsterBO.

Mål for projektet:

  • At få ny viden om, hvordan vi kan skabe en forandringskultur i den almene sektor
  • Skabe forandringskultur i sektoren
  • Implementere A seriens vejledninger
  • Uddanne projektledere og organisationer til håndtering af komplicerede projekter og forandringer

Resultater

På det sidste seminar af forandringsagentuddannelsen blev der udarbejdet et kodeks for god forandringsledelse.

Læs om status på hele projektet her

Endelig afrapportering for projektet P23 - Fra viden til forandring kan læses i denne rapport

Projektet har desuden ført til, at der i januar 2016 opstartes en ny 1-årig uddannelse igennem BL. Uddannelsen hedder Alment Talent Akademi. Læs mere om uddannelsen her.