Information til boligsøgende

Vil du bo hos os?

Har du lyst til blive beboer hos, skal du være medlem og skrive dig på ventelisten til de afdelinger, hvor du har lyst til at bo. Du kan se alle vores afdelinger under punktet Vores afdelinger.

Som alle almene boligselskaber og boligforeninger har vi to ventelister.

Almindelig, ekstern venteliste

Hvis du ikke allerede bor hos os, kommer du på den almindelige eksterne venteliste. Du får en bolig, når dit nummer er først på listen.

Intern venteliste for beboere

Hvis du i forvejen bor hos, har du fortrinsret til vores ledige boliger, frem for ansøgere der står på vores almindelige eksterne venteliste. Til gengæld skal du afgive din nuværende bolig for at få en anden på den interne liste. Det kaldes oprykningsret. Således bliver der altid en bolig ledig til ansøgere på den almindelige eksterne venteliste.

Fortrinsret

Du skal have boet i din nuværende bolig i et år, før du kan gøre brug af din fortrinsret på den interne venteliste. Det kaldes karensperiode. Du skal blot skrive dig på den interne venteliste og betale et ventelistegebyr, også kaldet opnoteringsgebyr, på 205 kroner om året.

Pendleraftale 

Midtjysk Boligselskab har indgået en pendleraftale med Silkeborg Kommune, som betyder at personer, der arbejder i Silkeborg, men bor i en anden kommune kan få fortrinsret til en almen lejebolig hos Midtjysk Boligselskab. Aftalen gælder fra 1/8-2016 til 1/1-2019.

for at komme i betragtning til en pendlerbolig skal du opfylde følgende kriterier:

- Din arbejdsplads skal være beliggende i Silkeborg Kommune

- Du skal arbejde i minimum 28 timer om ugen - enten i fast stilling eller i en tidsbegrænset stilling af minimum 1 års varighed

- Du skal have bopæl udenfor Silkeborg Kommune 

- Din nuværende bolig skal ligge mindst 30 km. fra din arbejdsplads. 

 For at komme i betragtning skal du kunne dokumentere at du opfylder ovenstående kriterier og medlemsskab af Midtjysk Boligselskab er desuden påkrævet. 

Hver ansøger kan få op til 3 tilbud på pendlerlisten.

Udlejningsregler

Lovgivningen sidestiller almene boligselskaber og boligforeninger under én organisationsform: Almene boligorganisationer. Dog er der få områder, hvor der fortsat er forskel på de to:

Indmeldelsesgebyr og foreningsandel

For at melde sig ind i Midtjysk Boligselskab skal man betale et opnoteringsgebyr og en foreningsandel. Foreningsandelen er et engangsbeløb, og ønsker du ikke længere at være medlem, kan du få returneret foreningsandelen. Opnoteringsgebyret betales en gang om året.

Anciennitet

Boligorganisationens bestyrelse har besluttet, at man beholder sin anciennitet på ventelisten, når man får en bolig.

Fleksibel udlejning

Der kan  være særlige regler omkring udlejning. Sådanne aftaler indgår boligorganisationen i givet fald med kommunen.
Du kan læse meget mere om fleksibel udlejning på Boligkontoret Danmarks hjemmeside.

Ledige boliger
Mosevænget 2, 1. 2
8450 Hammel
Afd. 61 Mosevænget - Hammel
Midtjysk Boligselskab
Grønnevænget 32
8765 Klovborg
Afd. 34 Bellisvej, Ejstrupvej,m.fl-Klovborg/Nr. Snede/Hampen
Midtjysk Boligselskab
Gjerngården 31 st th.
8450 Hammel
Afd. 73 Gjerngården - Hammel
Midtjysk Boligselskab
Information
Invitation

01-11-2018

Kom til gratis debataften om de almene boligers betydning for din kommune

Se invitationen her

Banner MidtNyt

Facebook